ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 3

dima323

dima323

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

איכות: ההרכב הכולל של תכונות המוצר, השירות, השיווק, הייצור והתחזוקה,שדרכם המוצר והשירות שבשימוש.

מדיניות באיכות: מכלול יעדים והצעדים של הארגון בנושא האיכות.

יש כול מיני סוגי תקנים ודרכי קביעתם

מדדי האיכות: עמידה בזמני אספקה.

מדדי מלאי

עומס עובדים– מתייחס למשך הזמן שהעובד עובד ביחס לפרק זמן מוגדר כמו זמן מחזור.

מדד זה מאגד בתוכו את כל המדדים הרלוונטיים לארגון.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X