ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 20

dima323

dima323

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 20

סיכום השיעור

המצוינות נוגעת במהות.
• תהליך אישי של התקדמות
והתפתחות.
• התהליך הינו יחסי לנקודת הפתיחה
האישית .
• המצוינות מתבטאת בכלל
הכישורים ולא רק האקדמיים.
• המצויינות הינה אורח חיים.

ההצטיינות נוגעת בנראות.
• תהליך השוואתי בו נבחנת בולטות
יוצאת דופן
• ההצטיינות נבחנת ביחס
לאחרים ובהתאם לסטנדרטים של
מומחים.
• הסטנדרטים משתנים בסרגל
מקומי, לאומי או בינלאומי.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X