ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 20

igorsh

igorsh

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 20

סיכום השיעור

סיכום הרצאה מס’ 20

מגיש: איגור שטרנר מס’ ת.ז. 305993818

מדדי איכות

 • מדידת איכות הינו חלק מהוטי בתיפת האיכות ומצוינות.
 • הם נתונים ביטוי אופרטיבי למרכיבים הבאים:
 • חזון
 • יעוד
 • מטרות
 • אסטרטגיה ויעדים של כל ארגון

 

הגדרת מדד:

 • ערך המייצג את רמתו של מאפיין מסויים, כדרך להשוות בין רמות שונות של מאפיין זה בזמנים שונים או במקומות שונים.
 • מדדים מספקים מידע לחוקרים, למנהלים או למנהלי החלטות לגבי השינויים באובייקט הנמדד, כגון:
  • בעלי תפקידים שונים
  • מנהלים
  • בעלי החלטות
 • מדידה היא ראשית השיפור. כמעט ולא ניתן לשפר בלי למדוד.
 • השיפור בחברה שרק מתחילה למדוד הוא כל כך מהיר שנדמה שאתם פשוט אוספים כסף מהרצפה.

“בכל תחום חייבים למדוד את התוצאות כדי לדעת ולהשתפר”

 • איכות המוצר או תהליך
 • מסבירים ומאפיינים
 • מתרגמים איכות נמדדת למספר
 • יחס בין המוצרים התקינים לפסולים

 

דרכי מדידה

 • אימות
 • ניטור – דגימא ערך מציותי (מדד)שהוגדר

 

דוגמא למדדי איכות:

קטגוריה א’- כמות:

 • מספר תיקים (בית משפט)
 • מספרי אישורים (אדריכל בעיריה)
 • מספר אריזות אשר יוצרו
 • מספר אריזות שוווקו בנקודות הפצה שונות (גרף עמודות \ יחסי לחודש הקודם)

קטגוריה ב’ – זמן:

 • זמן המתנה למענה למתן שירות לקוחות
 • זמן ממוצע בטיפול בתלונה לקוח
 • זמן ממוצע בטיפול ערעור\תיקון ליקויים\תקלות
 • זמן הכנת משלוח ליציאה נקודת הפצה

קטגוריה ג’: עלות

 • עלות ממוצע של ביצוע תהליך \הפקת תוצר
 • עלות הובלה \החסנה

קטגוריה ד’- ליקויים

 • מספר תלונות לקוח
 • מספר החזרי מוצר מלקוחות
 • מספר תלונות מוצדקות מול סה”כ תלונות

קטגוריה ה’- שביעות רצון

 • רמת תוצאות סקר שביעות רצון \משוב של לקוחות פנימיים או חיצוניים\ משוב של ספקי חו”ג\משוב של קבלני משנה.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X