ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 20

קורן ארגוב

קורן ארגוב

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 20

סיכום השיעור

מה ההבדל בין מצוינות להצטיינות ?

המצוינות נוגעת במהות. תהליך אישי של התקדמות והתפתחות. התהליך הינו יחסי לנקודת הפתיחה האישית. המצוינות מתבטאת בכלל הכישורים ולא רק האקדמיים. המצוינות הינה אורח חיים.

ההצטיינות נוגעת בנראות. תהליך השוואתי בו נבחנת בולטות יוצאת דופן. ההצטיינות נבחנת ביחס לאחרים ובהתאם לסטנדרטים של מומחים. הסטנדרטים משתנים בסרגל מקומי, לאומי או בינלאומי.

המצוינות איננה תכנית או “תחליף” לתוכניות קיימות – אלא “מצפן” מכוון לתרבות הארגונית. מטמיעה “שפה” ארגונית חדשה המאפשרת פיתוח דפוסי עבודה ועשייה הבאים לידי ביטוי במכלול תחומים ומתכנסת ליצירת תרבות של מצוינות. מזמנת אפשרות להעלאה תמידית של “הרף” מהמקום בו נמצאים ומאפשרת שיפור מתמשך.

תרבות של מצוינות משמעה

אהבת למידה וחדוות הגילוי. סקרנות ויצירתיות. מקוריות וחשיבה ביקורתית. למידה בתנאים של אי ודאות. שפה ייעוד וחזון המביאים לרתימת כלל השותפים. יצירת מסגרות, מנגנונים יציבים ושגרות. רציפות והמשכיות.

שלבים ביישום אורח חיים של מצוינות

יצירת חזון משותף סביב ערכי מצוינות והצטיינות. הגדרת יעדים לפיתוח המצוינות. קביעת אסטרטגיה לפעולה בשיתוף אנשי החינוך וכלל השותפים. בחירת מודל עירוני להטמעת אורח החיים. בניית תוכניות פעולה ייחודיות הן עירונית והן מוסדית, לכל מוסד בהתאמה לחזונו ולאוכלוסייתו. הגדרת מדדי הצלחה והערכה.

רמות מערכתיות לקידום מצוינות

  1. רמת הפרט: ממימוש פוטנציאל דרך מצוינות להצטיינות.
  2. רמת מוסד: דינאמי – גמיש – מייצר הזדמנויות ומשאבים – מותאם לפרט ומאפשר מגוון מסגרות מבנים ושגרות.
  3. רמת מערכת החינוך : שפה וייעוד משותפים – רשת.
  4. רמה עירונית: שפה עירונית ותוכניות עירוניות, חיבור ושיתוף פעולה בין כלל העושים במלאכה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X