ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 3

Tamar990

Tamar990

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

ההבדל בין אפקטיביות ליעילות שאפקטיביות זה להביא תוצאות ויעילות זה לעשות בצורה הנכונה מההתחלה שהמשמעות של שניהם היא איכות שזה לעשות את הדבר הנכון נכון בפעם הראשונה ובכל פעם.

ניהול הוא השגת תפוקות או תוצאות ע”י כפיפים ניהול זה להשיג תוצאות ושהעובדים

המשימות בתפקיד המנהל הן: קבלת החלטות ופתרון בעיות.

איכות היא ההרכב הכולל של תכונות המוצר, השירות, השיווק, ההנדסה, הייצור והתחזוקה שדרכם המוצר והשירות שבשימוש יענו לציפיות הלקוח.
איכות ההתאמה היא התאמת המוצר למפרט התכונות שנקבע לו בשלב התיכון והפיתוח. מידת ההתאמה תלויה בתהליכי הייצור, בשיטות העבודה, ברמת הידע הטכנולוגי וברמת הבטחת האיכות המופעלת בתהליכי הייצור.
בעבר היו מגדירים איכות כעמידה במפרט, היום היא מוגדרת כעמידה בדרישות של הצרכן או הלקוח.

מדיניות האיכות היא מכלול היעדים והצעדים של הארגון בנושא האיכות כפי שהדבר מתבטא באופן פורמלי על ידי ההנהלה הבכירה.

ניהול האיכות היא הגישה הניהולית המגדירה ומיישמת את מדיניות האיכות. ניהול האיכות כולל את התכנון האסטרטגי, הקצאת משאבים ופעילויות איכות שיטתיות אחרון כגון תכנון האיכות הפעלתה והערכתה.

הבטחת איכות היא מכלול הפעילויות המתוכננות והמבוצעות ע”י המפתח, היצרן והמתחזק. למימוש דרישות האיכות שהוגדרו בשלב התיכון לצורך מתן מענה לצרכי המשתמש. תפיסת “הבטחת האיכות” התפתחה מ”בקרת האיכות”. עפ”י תפיסה זו מועבר מרכז הכובד של מאמץ האיכות מבקרה לתכנון והשקעת משאבים באיכות גם בשלבי הפיתוח ולא רק בשלב הייצור.

סוגי תקנים ודרכי קביעתם הם:

תו – תקן של רשות – וולנטר: המוצר מקבל תו תקן, אך  לא כל תו תקן הוא תו תקן מחייב: לעיתים הוא תו תקן של רשות והצרכן רשאי להחליט על דעת עצמו אם לקנות או להשתמש במוצר.

תו – תקן של חובה: תו תקן הנוגע לבטיחות, נקבע על ידי חקיקה ממשלתית,  חובה לציית לו וכל המפר אותו יועמד לדין פלילי.

תו תקן – תו –ירוק :  מיועד לשמור על איכות הסביבה. (כדוגמה -תקן  לניילון בר מחזור.)

בתקינה יוצרים אחידות במידות, במשקולות ובסמלים – שפה משותפת –  המבטיחה תאימות או חליפיות של מוצרים, משמשים הנחיות לביצוע מלאכות שונות, חשובים ביותר לבטיחות הציבור ולבריאותו, בהם נעזרים כל הגורמים הפועלים במשק, לרבות המגזר התעשייתי, ענף הבנייה, ציבור, הצרכנים, משרדי הממשלה וארגוני מסחר שונים, צמצום עלויות- מאפשר צמצום בעלות ייצור, מלאי קטן יותר ותהליך יעיל יותר.

מדד הוא אמת מידה כמותית המבטאת את מצבה של המערכת אשר אותה רוצים להעריך, המדד מאפשר להבחין בשינויים החלים בביצועי הארגון , בין שיפור ובין נסיגה. קיימים כמה מדדים עיקריים בכל ארגון.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X