ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 3

sharonrad1981

sharonrad1981

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

מגיש: שרון רד, ת.ז: 043406420

סיכום קורס שלישי ניהול האיכות

הגדרת האיכות לפי מכון התקנים הישראלי– ההרכב הכולל של תכונות המוצר, השירות, השיווק, ההנדסה, הייצור והתחזוקה, שדרכם המוצר והשירות שבשימוש יענו לציפויות הלקוח.

שביעות רצון הלקוח למעשה היא זו שמעניינת אותנו, מדוע?

בעבר היו מגדירים איכות כעמידה במפרט. היום – עמידה בדרישות של הצרכן, הלקוח.

אפקטיביות – לעשות את הדבר הנכון + יעילות – לעשות דברים נכון.

יעילות + איכות = לעשות את הדבר הנכון בפעם הראשונה ובכל פעם.

מדיניות איכות:

 • מכלול היעדים והצעדים של הארגון בנושא האיכות.
 • כפי שהדבר מתבטא באופן פורמלי.
 • על –ידי ההנהלה הבכירה.

ניהול איכות:

 • הגישה הניהולית המגדירה ומיישמת את מדיניות האיכות.
 • ניהול האיכות כולל את התכנון האסטרטגי.
 • הקצאת המשאבים.
 • הקצאת פעילויות איכות שיטתיות אחרות כגון: תכנון האיכות, הפעלתה והערכתה.

מהו ניהול ותפקידי המנהל:

 • קבלת החלטות
 • פתרון בעיות.

Quality Assurance:

 • מכלול הפעילויות המתוכננות והמבוצעות ע”י המפתח, היצרן והמתחזק.
 • למימוש דרישות האיכות שהוגדרו בשלב התיכון לצורך מתן מענה לצרכי המשתמש.
 • תפיסת הבטחת האיכות התפתחה מבקרת האיכות.
 • עפ”י תפיסה זו מועבר מרכז הכובד של מאמץ האיכות מבקרה לתכנון והשקעת משאבים באיכות גם בשלבי הפיתוח ולא רק בשלב הייצור.

תקנים:

סוגי תקנים ודרכי קביעתם

תו – תקן של רשות – וולנטר: המוצר מקבל תו תקן, אך לא כל תו תקן הוא תו תקן מחייב: לעיתים הוא תו תקן מחייב: לעיתים הוא תו תקן של רשות והצרן רשאי להחליט על דעל עצמו אם לקנות או להשתמש במוצר.

תו-תקן של חובה: תו תקן הנוגע לבטיחות, נקבע על-ידי חקיקה ממשלתית, חובה לציית לו וכל המפר אותו יועמד לדין פלילי.

תו תקן – תו ירוק: מיועד לשמור על איכות הסביבה (כדוגמא – תקן לניילון בר מחזור).

בתקינה – יוצרים אחידות במידות, במשקולות ובסמלים – שפה משותפת – המבטיחה תאימות או חליפיות של מוצרים. משמשים הנחיות לביצוע מלאכות שונות. הנ”ל חשובים ביותר לבטיחות הציבור ולבריאותו. בהם נעזרים כל הגורמים הפועלים במשק, לרבות המגזר התעשייתי, ענף הבנייה, ציבור הצרכנים, משרדי הממשלה וארגוני מסחר שונים. צמצום עלויות מאפשר צמצום בעלות ייצור, מלאי קטן יותר ותהליך יעיל יותר.

 

מדדי איכות – מדד הוא אמת מידה כמותית המבטאת את מצבה של המערכת אשר אותה רוצים להעריך. המדד מאפשר להבחין בשינויים החלים בביצועי הארגון, בין שיפור ובין נסיגה. קיימים כמה מדדים עיקריים בכל ארגון.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X