ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 2

Yanivbes28

Yanivbes28

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

תקנון איכות ובמוצר שלושת המימדים בתכנון האיכות אחת מימד הזמן תכנון אסטרטגי תכנון תכנון אופרטיבי ותפעולי ארגון ותכנון הנהלה בכירה תכנון בדרגי הביניים ותכנון הניהול אופרטיבי למד טכנולוגי נהלים טכניקות וכלים מעשיים בתכנון האיכות מבנה תוכנית האוצר הגדרת יעדי הוט הגדרת מרכיבי תהליך הקצאת המשאבים הסכמות ואחריות לאורך שלבי התהליך נהלים והוראות עבודה תוכניות לבדיקה מבחינה ובמידת בשלבים שונים נועל מפורטל שינויים הגורמים המשפיעים לקבלת מוצר בעל איכות גבוהה כוח אדם תהליך ציוד מתקנים סביבה חומרי אריזה תהליכים תקפים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X