ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 2

avigalsh

avigalsh

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

 1. תרגיל איכות המוצר:
  1. שלושה גורמים המשפיעים על קבלת מוצר באיכות גבוהה ואופן הטיפול בהם על מנת לשמור על איכות המוצר:
   1. כוח אדם – הכשרות מקצועיות, נהלי עבודה מסודרים, שמירה על כשירות אחת לתקופה
   2. ציוד – כיול ציוד, בקרות תקינות (שגרות תקופתיות), עמידה בתקנים
   3. תהליכים תקפים – תיקוף תהליכים אחת לתקופה, עמידה בתקנים
  2. בדיקות האיכות שאבצע לציוד מכונות חדשות לפי תוכנית המוצר:
   1. הגדרת יעדי האיכות – עמידה בתקני המכון הישראלי, עמידה ב-ISO
   2. הגדרת מרכיבי התהליך
   3. הקצאת המשאבים, הסמכות והאחריות לאורך שלבי התהליך
   4. נהלים והוראות עבודה
   5. תכניות לבדיקה, בחינה ומבדק בשלבים השונים
   6. נוהל מפורט לשינויים
  3. שלושת המימדים שישפיעו:
   1. מימד הזמן – כתיבת תוכנית כיול המכונות ושגרות בקרה, תוכנית בדיקה שנתית, תוכנית תחזוקה מונעת ותחזוקת שבר, תוכנית תוחלת חיים של המכונה
   2. מימד הארגון – הגדרת תוכנית קליטה של המכונות, הגדרת צוות עבודה שיתמקצע בשימוש במכונה וידריך את שאר העובדים
   3. מימד טכנולוגי – כתיבת נהלים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X