ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 3

טל ברק

טל ברק

מהנדס

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

כיום איכות נלקחת בחשבון בתהליך המוקדם של פיתוח המוצר. כבר בשלבים הראשונים יש חשיבה על איכות של המוצר . המוצר צריך להתאים למפרט ולתכונות אשר מגדירים אותו בתחילת הדרך. כיום מה שמחליט על עמידה במפרט הינו הלקוח שהינו הגורם שנותן את האיתות שלו בתחילת הדרך.

איכות הינו בעל משקל גבוה בתהליכי עבודה בחברה. בקבלת החלטות של הנהלה יש דגשים ותכנון לגבי האיכות . קיימים תווי תקן כאשר מגדירים מוצר ישנם תווי תקן שהם חובה שהם קשורים לבטיחות שהם חובה על ידי החברה לשמור עליהם. תן תקן זה נחקק על ידי ממשלות . קיים תו תקן ירוק על מנת לשמור על איכות הסביבה .  תקינה חשובה מאוד לאחידות של המוצרים במידות במשקולות וסמלים  שפה משותפת המבטיחה תאימות או חליפיות של מוצרים. תקינה חשובה ביותר לבטיחות הציבור ובריאותו.

יש חשיבות רמה למדדי איכות קיימת הרבה מידע לגבי מדדי איכות לכן חשוב לדעת לשמור על פרמטרים שקריטיים למוצר אשר למטרה שהוא משרת. יש מדדי שירות וייצור ועמידה בזמני אספקה, מדדי איכות הייצור , מדדי היעילות הייצור , מדדי מלאי , מדדי תאימות ועוד..

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X