ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 3

Shani

Shani

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

סיכום שיעור מספר 3:

מדוע צריך תקינה – ליצירת אחידות ושפה משותפת, חשוב לצורך שמירה לבטיחות הציבור, צמצום עלויות ועוד.
מהם מדדי איכות ואילו מדדים קימיים.
מטרות עיקריות של מדד ביצוע.
איכות- ההרכב הכולל של תכונות המוצר, השירות, השיווק, ההנדסה, הייצור והתחזוקה, שדרכם המוצר והשירות שבשימוש יענו לציפיות הלקוח.
מדדי איכות לשירות וכן סיבות שבגללן זקוק השירות הציבורי לניהול איכות כולל.
איכות ההתאמה- התאמת המוצר למפרט התכונות שנקבע לו בשלב התיכון והפיתוח.
מהי מדיניות איכות- מכלול היעדים והצעדים של הארגון בנושא איכות.
ניהול האיכות- הגישה הניהולית המגדירה ומיישמת את מדיניות האיכות.
מהם תקנים- תו תקן של רשות, תו תקן של חובה, תו תקן לתו ירוק (איכות הסביבה).

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X