ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 3

קורן ארגוב

קורן ארגוב

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

איכות- ההרכב הכולל של תכונות המוצר, השירות, השיווק, ההנדסה, הייצור והתחזוקה שדרכם המוצר והשירות שבשימוש יענו לציפיות הלקוח.

איכות ההתאמה Quality of Conformance– התאמת המוצר למפרט התכונות שנקבע לו בשלב התיכון והפיתוח. מידת ההתאמה תלויה בתהליכי הייצור, בשיטות העבודה, ברמת הידע הטכנולוגי וברמת הבטחת האיכות המופעלת בתהליכי הייצור.

בעבר היו מגדירים איכות כעמידה במפרט. היום מגדירים אותה כעמידה בדרישות של הצרכן/לקוח.

אפקטיביות- לעשות את הדבר הנכון. יעילות- לעשות דברים נכון. איכות זה שילוב של שינהם, כלומר, לעשות את הדבר הנכון נכון בפעם הראשונה ובכל פעם.

מדיניות איכות- מכלול היעדים והצעדים של הארגון בנושא האיכות, כפי שהדבר מתבטא באופן פורמלי על ידי ההנהלה הבכירה.

ניהול איכות– הגישה הניהולית המגדירה ומיישמת את מדיניות האיכות. ניהול האיכות כולל את התכנון האסטרטגי, הקצאת המשאבים ופעילויות איכות שיטתיות אחרות כגון: תכנון האיכות, הפעלתה והערכתה. הבטחת איכות : מכלול הפעילויות המתוכננות והמבוצעות ע”י המפתח, היצרן והמתחזק למימוש דרישות האיכות שהוגדרו בשלב התיכון לצורך מתן מענה לצרכי המשתמש. תפיסת “הבטחת האיכות” התפתחה מ”בקרת האיכות”. עפ”י תפיסה זו מועבר מרכז הכובד של מאמץ האיכות מבקרה לתכנון והשקעת משאבים באיכות גם בשלבי הפיתוח ולא רק בשלב הייצור.

תקנים-

  1. יוצרים אחידות במידות, במשקולות ובסמלים – “שפה משותפת” המבטיחה תאימות או חליפיות של מוצרים.
  2. משמשים הנחיות לביצוע מלאכות שונות.
  3. חשובים ביותר לבטיחות הציבור ולבריאותו.
  4. נעזרים בהם כל הגורמים הפועלים במשק, לרבות המגזר התעשייתי, ענף הבנייה, ציבור הצרכנים, משרדי הממשלה וארגוני מסחר שונים.
  5. מאפשרים צמצום בעלויות ייצור, מלאי קטן יותר ותהליך יעיל יותר.

מדדים-

מדדי שירות וייצור: עמידה בזמני אספקה On Time Delivery)) , Manufacturing Cycle Time , זמני Setup.

מדדי איכות הייצור: אחוז המוצרים התקינים Yield)), דחיות/החזרות מלקוחות, Right First Time.

מדדי יעילות הייצור: תפוקה Throughput)), עמידה בתוכנית ייצור Schedule or Production Attainment)).

מדדי מלאי: מלאי בתהליך, מלאי גמור, פחת.

מדדי תאימות: כמות אירועי בטיחות שדווחו (נפגע/ כמעט ונפגע), כמות אירועי בטיחות שחזרו על עצמם מספר פעמים.

מדדי ייצור באחזקה: אחוז אחזקה מתוכננת לעומת אחזקת שבר, MTBF (Mean Time Between Failure).

מדדי רווחיות ועלויות: עלות ייצור יחידה ללא עלות חומרים – Conversion Cost, עלויות ייצור כאחוז מהמחזור, רווח שולי ממוצע ליחידה, עלויות אנרגיה ליחידת מוצר.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X