ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 3

לודמילה אלמן

לודמילה אלמן

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

סיכום שיעור מס’ 3.

איכות =  מכלול תכונות המוצר, שירות, שיווק, הנדסה, ייצור ותחזוקה, שדרכם המוצר והשירות שבשימוש יענו לציפיות הלקוח”.

איכות ההתאמה (Quality of Conformance)- התאמת המוצר למפרט התכונות שנקבע לו בשלב התיכון והפיתוח.

מידת ההתאמה תלויה בתהליכי הייצור, שיטות העבודה, ברמת הידע הטכנולוגי וברמת אבטחת האיכות בזמן ייצור

בעבר האיכות הייתה מוגדרת כמשהו שעומד במפרט וכיום האיכות מוגדרת כעמידה בדרישת הלקוח.

איכות = יעילות + אפקטיביות (לעשות את הדבר הנכון נכון בפעם הראשונה ובכל פעם).

יעילות- לעשות דברים נכון.

אפקטיביות- לעשות את הדבר הנכון.

מדיניות איכות

מכלול היעדים והצעדים של הארגון בנושא האיכות, כפי שהדבר מתבטא באופן פורמלי על ידי ההנהלה הבכירה.

ניהול איכות

הגישה הניהולית המגדירה ומיישמת את מדיניות האיכות. ניהול האיכות כולל את התכנון האסטרטגי, הקצאת המשאבים ופעילויות איכות שיטתיות אחרות כגון: תכנון האיכות, הפעלתה והערכתה.

הבטחת איכות ((Quality Assurance

מכלול הפעילויות המתוכננות והמבוצעות ע”י המפתח, היצרן והמתחזק למימוש דרישות האיכות שהוגדרו בשלב התיכון לצורך מתן מענה לצרכי המשתמש.

תפיסת “הבטחת האיכות” התפתחה מ”בקרת האיכות”. עפ”י תפיסה זו מועבר מרכז הכובד של מאמץ האיכות מבקרה לתכנון והשקעת משאבים באיכות גם בשלבי הפיתוח ולא רק בשלב הייצור.

תקנים

תו תקן של רשות – וולנטר: המוצר מקבל תו תקן, אך לא כל תו תקן הוא מחייב: לעיתים הוא תו תקן של רשות והצרכן רשאי להחליט על דעת עצמו אם לקנות או להשתמש במוצר.

תו תקן של חובה: תו תקן הנוגע לבטיחות, נקבע ע”י חקיקה ממשלתית, חובה לציית לו וכל המפר אותו יועמד לדין פלילי.

תו תקן – תו ירוק : מיועד לשמור על איכות הסביבה. כדוגמה: תקן  לניילון בר מחזור.

  1. יוצרים אחידות במידות, במשקולות ובסמלים המבטיחה תאימות או חליפיות של מוצרים.
  2. משמשים הנחיות לביצוע מלאכות שונות.
  3. חשובים ביותר לבטיחות הציבור ולבריאותו.
  4. בהם נעזרים כל הגורמים הפועלים במשק, לרבות המגזר התעשייתי, ענף הבנייה, ציבור הצרכנים, משרדי הממשלה וארגוני מסחר שונים.
  5. צמצום עלויות מאפשר צמצום בעלות ייצור, מלאי קטן יותר ותהליך יעיל יותר.

ארגון בעייתי – סימנים של אי-איכות

ירידה באיכות השירות < התארכות משך השירות < גידול מספר הפקחים < עזיבה של עובדים מנוסים < גידול מספר הפגישות < חיפוש אשמים < גידול במספר תלונות הלקוח < ניהול ברמת המיקרו < ירידה באיכות השירות

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X