ניהול איכות והבטחת איכות

סיכום שיעור 2

Nataliya

Nataliya

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות והבטחת איכות

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

חשיבות איכות המוצר- לאיכות המוצר יש השפעה ישירה ומכרעת על בטיחות השימוש במוצר.

יכולת הנאת הצרכן מהמוצר, על אורך חיי המוצר. משפיע על יחסי האמון בי הצרכן ליצרן.

בדיקות איכות- מכלול תהליכים, שיטות, פעילויות וכלים המהווים את פיתוח המוצר לאורך מחזור החיים מתוך כוונה לבצע אימות והוכחת תקפות.

התאמת התוצרים לדרישות הלקוח, למפרטים הטכניים, לתקנים ולנהלים מחייבים.

תכנון איכות במוצר:

שלושת המימדים בתכנון האיכות:

– מימד הזמן: תכנון אסטרטגי, תכנון טקטי, תכנון אופרטיבי ותפעולי

– מימד הארגון: תכנון ההנהלה הבכירה, תכנון בדרגי הביניים ותכנון הניהול האופרטיבי

– מימד טכנולוגי: נהלים, טכניקות וכלים מסייעים בתכנון האיכות

מבנה תכנית איכות המוצר:

– הגדרת יעדי איכות

– הגדרת מרכיבי התהליך

– הקצאת המשאבים, הסמכות והאחריות לאורך שלבי התהליך

– נהלים והוראות עבודה

– תכניות לבדיקה, בחינה ומבדק בשלבים השונים

– נוהל מפורט לשינויים

הגורמים המשפיעים לקבלת מוצר בעל איכות גבוהה:

– כוח אדם.

-תהליך.

– ציוד.

-מתקנים.

-סביבה.

-חומרי אריזה.

– תהליכים תקפים (וולידציה).

סיכום שיעור מס’2

מחזורחיי מוצר:

– ייזום הרעיון למוצר חדש.

– בחינת היתכנות עסקית וטכנולוגית.

– אפיון המוצר ותכנון.

– פיתוח אב טיפוס.

– תהליך NPI ( מעבר מפיתוח למוצר) והשקת המוצר.

– ייצור סדרתי.

– סיכום חיי המוצר

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X