ניהול איכות 123690

סיכום שיעור 10

צבי קליימן

צבי קליימן

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות 123690

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

סכום שיעור מס’ 10 על ידי צבי קליימן

 

20210316

lesson #10

 

המרצה – ישראל קאופמן

 

ניהול איכות כוללת (T.Q.M) הינה גישה ניהולית ומערכת עקרונות מנחים, שמטרתן לספק את כל הדרישות, הצרכים והציפיות של הלקוחות תוך כדי ביצוע שיפור מתמידבאירגון.

 

לניהול איכות כוללת העקרונות הבאים:

א. תפקיד ההנהלה משתנה מנהול למנהיגות (from management to leadership) והיא מנהיגה תרבות איכות באירגון.
ב. התמקדות בלקוחות החיצוניים והפנימיים.
ג. שיפור מתמיד של תהליכים בתוך האירגון.
ד. שיתוף כל בעלי התפקידים באירגון בתהליך השיפור.
ה.  מתן אפשרות לעובדים להפוך לכוח המניע שיפורים, הן כבודדים והן כחלק מצוותים.
ו. עידוד והמרצה של עבודת צוות בכל הרמות בצוותי עבודה ובצוותים רב תחומיים.
ז. עירוב ספקים בתהליך השיפור כשותפים בהצלחת האירגון.
ח. ייזום תהליך השיפור על בסיס מדידה ומדדים כמותיים ואיכותיים.
ט.  בקרת תהליכים

 

דוגמאות למאפיינים של תרבות ארגונית:

** חדשנות

** תכנון 

** מכוונות לאנשים 

** מכוונות לתוצאות 

** שימת לב לפרטים 

** עבודת צוות 

** תחרותיות

** אמון 

** למידה ארגונית 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X