ניהול איכות 123690

סיכום שיעור 15

צבי קליימן

צבי קליימן

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות 123690

מספר השיעור: 15

סיכום השיעור

סכום שיעור מס’ 15 על ידי צבי קליימן

 

20210408

lesson #15

עלויות איכות

 

 

 מהן עלויות האיכות ומאפייניה?

How • איך הם מאופיינים?

How כיצד מעריכים אותם?

 • בשביל מה הם מיועדים?

 

 

 

 

מערכת תרומה למערכת ניהול עלויות איכותית

 ליכולות הארגון:

 • משקף את מידת ההתקדמות בהשגת יעדי האיכות שהוגדרו.

 ניהול.

 • מאפשר תעדוף בטיפול בבעיות איכות שונות.

  • זה מאפשר להעריך את כדאיות ההשקעה כדי לשפר את האיכות היחסית

 למצב הקיים.

  • משפר את היעילות של ניצול משאבים מוגבל.

 קיים.

 

 מדגיש את משקל הכשלים בעלויות הכוללות של המפעל,

Measuring ובכך מודד את העלות שלא “לעשות את זה נכון בפעם הראשונה”.

 • מודיע לך על מיקום המפעל בהשוואה לתחרות.

  • מסייע בקבלת החלטות ניהול הקשורות לאיכות, כגון:

 השקעה בטכנולוגיות ייצור חדשות,

 שיפור תהליכי ייצור,

הארכת אחריות למוצר

 

עלויות מניעה:

  • עלות תחזוקה מונעת ותחזוקה תקופתית על ידי אנשי התחזוקה:

כח עלות אנרגיה

אדם, עלות השבתת מכונות במהלך הטיפול, עלות חומרים.

 • עלות החלפת מכונות ורכישת ציוד וכלים לקידום איכות התהליך.

 • עלות איסוף הנתונים וניתוחם

  • עלות הכשרה הקשורה לאיכות

Costs • עלויות נוספות של פעולות מניעה ובקרה שאינן קשורות לתחזוקה

  • עלות פרויקטים לשיפור איכות
  • עלות תמיכה טכנית לספקי הארגון.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X