ניהול איכות 123690

סיכום שיעור 18

צבי קליימן

צבי קליימן

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות 123690

מספר השיעור: 18

סיכום השיעור

תוכניות עסקית
יש מספר נקודות קלסיות

1- מקורות מימון

2- חזון ותיאור החברה

3- תמהיל מוצרים

4- ניתוח השוק והסביבה התחרותית

5- קהל היעד

 

הדרכים לקדם מוצרים:

1- מחיר

2- מוצר

3- מיקום (שוק היעד)

4- קידום / שיווק

 

קיבלנו סקירה של מודל PORTER

Five Forces That Shape Competition

1- barriers to entry

2- threats of substitutes

3- bargaining power of customer

4- bargaining power of suppliers

5- competitive rivalry

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X