ניהול איכות

סיכום שיעור 3

gavisar

gavisar

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

איכות– הסתכלות נוספת לאיכות היא מצד אחד בהסתכלות של הארגון מול הדרישות והציפיות של הלקוח הן ברמת המוצר או התהליך ומד שני ברמה שבה הארגון ובמיוחד ביעדיו של הנהלת הארגון באיכות מוצריו או תהליכיו על מנת שהלקוח יהיה שבע רצון. מכיוון שבעבר היו מסתכלים על איכות רק בעמידה מול מפרט הדרישות וכיום מסתכלים על איכות בעיני הלקוח שהעמידה תהיה מולו שהוא יהיה שבע רצון והמוצר או התהליך יהיו טובים על מנת שהוא יבוא שוב.

תקנים-על מנת שתהיה אחידות בין הגורמים במשק ישנם מספר תקנים שלפיהם עובדים:

  • תקן של רשות וולנטר -תקן שהוא לא חובה שבו הצרכן מחליט באם להשתמש במוצר עם תו תקן.
  • תקן של -חובה -תו תקן של בטיחות שהוא ממשלתי ומי שמפר אותו יעמוד לדין פלילי
  • תקן איכות- תקן של איכות הסביבה

מדדי איכות-על מנת לבחון לאורך זמן את מצבו האיכותי של הארגון על הארגון לבחון בסט מדדים כמותי באם עומד ביעדיו או לא.

לדוגמא :

מול היצור -נבחן לדוגמא אחוז סדרות היצור שיוצרו ללא פגומים או כמה זמן היה לנו בין תקלות (MTBF)  עלויות האי איכות (כמה כסף השקענו עקב יצור פסולים) ועוד

מול המלאי-נבחן כמה פחת אנו משלמים במחסן, מה רמת אמינות המלאי, עלות המלאי במחסן ועוד

מול שירות לקוחות-נבחן רמת שביעות רצון , כמות תלונות הלקוח, כמה לקוחות חוזרים היו ועוד.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X