ניהול איכות

סיכום שיעור 3

עדנה יעקב

עדנה יעקב

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

הגדרת איכות :

“ההרכב הכולל שדרכם המוצר והשירות שבשימוש יענו לציפיות הלקוח”.

איכות ההתאמה :

התאמת המוצר למפרט התכונות שנקבע לו בשלב התיכון והפיתוח. מידת ההתאמה תלויה בתהליכי יצור, שיטות עבודה ,ברמת ידע טכנולוגי, וברמת הבטחת האיכות.

מדיניות איכות :

מכלול היעדים והצעדים של ארגון בנושא איכות על ידי ההנהלה הבכירה.

הגדרת ניהול:

השגת תוצאות ע”י כפיפים.

ניהול איכות:

גישה ניהולית המגדירה מדיניות האיכות. כולל תכנון אסטרטגי , הקצאת משבים, פעילויות איכות , והערכה.

תקינה :

יוצרים אחידות -שפה משותפת- המבטיחה תאימות ויכולת חליפיות

יעילות:

לעשות את הדבר הנכון  כבר בפעם הראשונה וכל פעם .

סימנים של אי איכות :

התארכות זמן שירות , גידול מספר מנהלים , עזיבה של עובדים , חיפוש אשמים , גידול בספר תלונות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X