ניהול איכות

סיכום שיעור 13

gavisar

gavisar

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

 • עלויות איכות
  • מהם עלויות האיכות-הם עלות שנובעת מאיכות נמוכה של מוצר או שירות בכל זמן חיי המוצר/השירות בין אם מדובר בעלות הכשלים שנבעו מהתהליך והן מעלות שנבעה מתהליך מניעתי לגרימת הכשל .
  • סוגי עלויות האיכות
   • עלויות מניעה – עלות של המאמצים למניעת התקלות והכשל-השקעה במניעה מקטינה את יתר העלויות. בעלויות המניעה ניתן לכלול: חקר שוק, ניתוח סיכונים, סיקרי תכן, הכנת תכניות איכות, מבדקים פנימיים, הדרכה  והסמכת עובדים, הכנה והטמעת נהלים, ניתוח נתונים (כולל ההכנות לכך), שיפור תהליכים וכד
   • עלויות הערכה עלות הנובעת מהפעילויות הקשורות בזיהוי/גילוי מצב איכות המוצר או השרות- עשויות לכלול עלות בדיקות כמו קבלה, בתהליך, סופית (לא כולל בדיקה חוזרת), מבדקים אצל ספקים וקבלני משנה וכד
   • עלויות כשל פנים-עלות שנובעת מאי-התאמות המתגלות לפני הספקת המוצר או השרות ללקוח עלויות הקשורות בתקלות/פגמים במוצר או השרות המתגלות בטרם סופק ללקוח. עלויות אלה כוללות בין השאר עיבוד חוזר, בדיקה חוזרת, פסילת   חומרים/מוצרים, מלאי מת, תכנון מחדש וכד
   • עלויות כשל חוץ עלות שנובעת מאי-התאמות המתגלות לאחר מסירת המוצר או השרות ללקוח כוללות בין השאר עלות האחריות, חבות המוצר, החזרה למפעל, עלויות הקשורות בנטישת לקוחות, איחור בגביה מלקוחות, תלונות לקוחות וכד
  • עלויות האיכות ככלי לקבלת החלטות ע”י מערכת מדידת עלויות אי איכות
   • משקפת את מידת ההתקדמות בהשגת יעדי האיכות שהציבה ההנהלה
   • מאפשרת קביעת סדר עדיפויות בטיפול בבעיות איכות שונות
   • מאפשרת הערכה של כדאיות ההשקעה בשיפור האיכות יחסית למצב הקיים
   • משפרת את האפקטיביות של ניצול המשאבים המוגבלים הקיימים
   • מדגישה את משקל הכשלים בסך כל עלויות המפעל, ובכך מודדת את העלות של לא “לייצר נכון בפעם הראשונה
   • מאפשרת לדעת את מקומו של המפעל בהשוואת למתחרים
   • מסייעת בקבלת החלטות ניהוליות הקשורות באיכות )כגון: השקעה בטכנולוגיות ייצור חדשות, שיפור תהליכי ייצור, הארכת תקופת האחריות למוצר(.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X