ניהול איכות

סיכום שיעור 14

עדנה יעקב

עדנה יעקב

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

שיעור 14: עליות איכות
:מדידת עלויות איכות (אי-איכות) היא מדידה כספית של הוצאות הנובעות משני היבטים

א. השקעות בפעילויות בקרה, הערכה ומניעה. הוצאות הללו הנם בשליטת (ניתנות לתכנון) החברה

ב. הוצאות הנובעות מאי-הצלחה במניעה ובאות לידי ביטוי כתקלות במפעל, ו/או תקלות המתגלות אצל הלקוחות

על פי הגישה התהליכית, המדידה תעשה לכל תהליך ליבה, תוך התייחסות לחלקן של היחידות / מחלקות הקשורות לאותו

תהליך:
יישום המודל ככלי לשיפור מחייב הצבת יעדים תקופתיים לעלויות האיכות, סקירת הנתונים מול היעדים, וקבלת החלטות
בהתאם.

הערכה:
פעילויות הקשורות בזיהוי גילוי מצב איכות המוצר או השרות

כשל פנים: אי-התאמות המתגלות לפני הספקת המוצר או השרות ללקוח

כשל חוץ:
אי-התאמות המתגלות לאחר מסירת המוצר או השרות ללקוח

עלויות כשל פנים: עלויות הקשורות בתקלות/פגמים במוצר או השרות המתגלות בטרם סופק ללקוח, עלויות אלה כוללות בין השאר

עיבוד חוזר, בדיקה חוזרת, פסילת חומרים/מוצרים, מלאי מת, תכנון מחדש וכד

עלויות כשל חוץ כוללות בין השאר עלות האחריות, חבות המוצר, החזרה למפעל, עלויות הקשורות בנטישת לקוחות, איחור בגביה

מלקוחות, תלונות לקוחות וכד

עלויות מניעה: השקעה במניעה מקטינה את יתר העלויות. בעלויות המניעה ניתן לכלול: חקר שוק, ניתוח סיכונים, סיקרי תכן, הכנת תכניות איכות, מבדקים פנימיים, הדרכה והסמכת עובדים, הכנה והטמעת נהלים, ניתוח נתונים (כולל ההכנות לכך), שיפור תהליכים

עלויות הערכה: עשויות לכלול עלות בדיקות כמו קבלה, בתהליך, סופית (לא כולל בדיקה חוזרת), מבדקים אצל ספקים וקבלני משנה

בקרה – מעקב שיטתי אחר תהליכי הביצוע ותוצאות הפעילות על ידי השוואתם לתקנים שנקבעו ע”י הארגון או לערכים נורמטיביים מקובלים.

ביקורת – ביצוע סקירה, ניתוח והצבעה על ליקויים המתבצעת לאחר סיום הפעילות.

בקרה – מעקב שיטתי
בקרה היא תמיד בהשוואה ל…(תקנים נורמות תכנון)

מטרות הבקרה:
1. לאסוף מידע על תקלות כדי לתקנן מיידית
2. להשוות בין תכנון לביצוע
3. העלאת איכות המוצרים/ השירותים (איתור תקלות ותיקונן)

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X