ניהול איכות

סיכום שיעור 14

Avraham

Avraham

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

שתי המילים ביקורת ובקרה נולדו מאותו השורש: בק”ר.

בשפות זרות אלו מילים שונות. אבל בעברית מתבלבלים ביניהן לעיתים בגלל השורש המשותף, שיש לו בעברית משמעויות רבות. השורש בק”ר יכול להתייחס לעריכת ביקור, למתיחת ביקורת וכן לבקרה או לשליטה על תהליך.

המשמעויות העיקריות של המילה ביקורת הן:

 1. שיפוט והערכה (criticism):
  • (א) שיפוט, לרוב שיפוט שלילי; מתיחת ביקורת (ב) הערה או אבחנה המצביעה על פגם
  • חוות דעת על יצירת אמנות או על הופעה (ביקורת סרטים ומחזות)
  • חקירה מדעית של מסמכים כדי לברר את מקורם, אופן חיבורם וכד’ (ביקורת המקרא)
 2. בדיקת מצב (inspection). למשל: ביקורת שמירה
 3. השוואה בין המצב בפועל לבין נורמה או תקן (באנגלית: audit):
  • ביקורת המדינה: בדיקת התפקוד של רשויות השלטון, וכן ביקורת של חברות וארגונים ציבוריים
  • ביקורת חשבונאית: בדיקת הספרים החשבונאיים

בקרה (control) פירושה:
שליטה רציפה בפעילות של מכונה או תהליך במטרה לדאוג שהם יפעלו כהלכה.
לפעמים מדובר רק בתיקון סטיות מהפעולה הרצויה, ולפעמים מדובר בהפעלה ממש של המכשיר. למשל, בקר של דיסק הוא מחשב קטן שמפעיל את המנוע של הדיסק.

המילה בקרה מופיעה גם בכמה ביטויים:

 • בקרה על הוצאות – תהליך מתמשך של בדיקת ההוצאות הכספיות והקטנתן במידה שהן חורגות מהרצוי.
  מכאן בא המונח האנגלי לתפקיד החשב (מנהל הכספים או מנהל החשבונות הראשי במוסד) – comptroller או controller.
 • שליטה ובקרה (command and control) – מושג מהתחום הצבאי שעיקרו: פיקוד על משימה תוך קבלת משוב על התקדמותהּ וביצוע תיקונים על פי הצורך.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X