ניהול איכות

סיכום שיעור 15

Nofar Azulay

Nofar Azulay

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות

מספר השיעור: 15

סיכום השיעור

סיכום קורס 15 ניהול האיכות
עלויות איכות – תרומת מערכת לניהול עלויות איכות ליכולות הארגון:
• משקפת את מידת ההתקדמות בהשגת יעדי האיכות שהציבה ההנהלה.
• מאפשרת קביעת סדר עדיפויות בטיפול בבעיות איכות שונות.
• מאפשרת הערכה של כדאיות ההשקעה בשיפור האיכות יחסית למצב הקיים.
• משפרת את האפקטיביות של ניצול המשאבים המוגבלים הקיימים.
• מדגישה את משקל הכשלים בסך כל עלויות המפעל, ובכך מודדת את העלות של לא “לייצר נכון בפעם הראשונה”.
• מאפשרת לדעת את מקומו של המפעל בהשוואת למתחרים.
מסייעת בקבלת החלטות ניהוליות הקשורות באיכות כגון:
• השקעה בטכנולוגיות ייצור חדשות.
• שיפור תהליכי ייצור.
• הארכת תקופת האחריות למוצר.
עלויות מניעה:
• עלות תחזוקה מונעת וטיפולים תקופתיים של אנשי תחזוקה:
• עלות כח אדם, עלות השבתת מכונות במהלך הטיפול, עלות חומרים.
• עלות החלפת מכונות וקניית ציוד וכלים לקידום איכות התהליך.
• עלות איסוף הנתונים וניתוחם.
• עלות הדרכה הקשורה לאיכות.
• עלויות נוספות של פעולות בקרה ומניעה לא של אנשי תחזוקה.
• עלות פרויקטי שיפור איכות.
• עלות תמיכה טכנית לספקי הארגון.
• עלות מבדקים של מערכת האיכות.

עלויות הערכה:
• עלות תכנון בקרת איכות.
• עלות ציוד מדידה בדיקה והערכה.
• עלות בקרת חומרים ורכיבים נכנסים: שעות אדם חומרים, ציוד מתכלה ומשאבים.
• עלות שעות בקרת תהליכים ובדיקות.
• עלות בקרה על מכשירי המדידה.
• עלות דגימה ומדידה ידנית.
• עלות בדיקת תוצרת גמורה.
• עלות בלאי ופחת על ציוד המדידות והבדיקות.
• עלות תחזוקת ציוד המדידות והבדיקות.

עלויות כשל פנימי:
• עלות המוצרים הפגומים שנפסלים.
• עלות התיקונים כולל תקורה.
• עלות ניתוח סיבות לפגמים.
• עלות בדיקה מחודשת לאחר תיקון.
• עלות השבתת מכונות ועובדים בשל תקלות.
• עלות תיקוני מידע.

עלויות כשל חיצוני:
• עלות טיפול בתלונות ושירות לקוחות.
• עלות בדיקות ותיקונים אצל הלקוח.
• עלות הביטוח למוצרים.
• עלות התיקונים וההחלפות.
• עלות משפטית כדי להגן מתביעות לקוחות.
• מכירות אבודות כתוצאה ממוניטין פגוע ואיכות נמוכה.

עלויות היערכות ובקרה ניהולית:
• עלות סקר חוזה עלויות סקר הצעה לפני הגשתה וסקר נוסח חוזה לפני החתימה.
• עלות הכנת תוכנית פיתוח.
• עלות עדכון תקופתי של תוכניות הפיתוח במהלך ביצוע פרויקט פיתוח.
• עלות הבקרה הניהולית של הביצוע.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X