ניהול איכות

סיכום שיעור 14

gavisar

gavisar

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

מדידת עלויות איכות (אי-איכות) – מדידה כספית של הוצאות הנובעות משני היבטים:

א. השקעות בפעילויות בקרה, הערכה ומניעה. הוצאות הללו הנם בשליטת (ניתנות לתכנון) החברה

ב. הוצאות הנובעות מאי-הצלחה במניעה ובאות לידי ביטוי כתקלות במפעל, ו/או תקלות המתגלות אצל הלקוחות

על פי הגישה התהליכית, המדידה תעשה לכל תהליך ליבה, תוך התייחסות לחלקן של היחידות / מחלקות הקשורות לאותו תהליך

יישום המודל ככלי לשיפור מחייב הצבת יעדים תקופתיים לעלויות האיכות, סקירת הנתונים מול היעדים, וקבלת החלטות בהתאם.

 

הגדרות עלויות איכות:

  • עלויות איכות ע”י מניעה: עלויות אלו נובעות מפעילויות למניעת איכות ירודה בעלויות המניעה ניתן לכלול: חקר שוק, ניתוח סיכונים, סיקרי תכן, הכנת תכניות איכות, מבדקים פנימיים, הדרכה  והסמכת עובדים, הכנה והטמעת נהלים, ניתוח נתונים (כולל ההכנות לכך), שיפור תהליכים וכד
  • עלויות איכות ע”י הערכה:עלויות אלו נובעות מפעילויות בזיהוי/גילוי מצב איכות המוצר או השרות. עשויות לכלול עלות בדיקות כמו קבלה, בתהליך, סופית (לא כולל בדיקה חוזרת), מבדקים אצל ספקים וקבלני משנה וכד
  • עלויות איכות ע”י כשל פנים: אי-התאמות המתגלות לפני הספקת המוצר או השרות ללקוח. עלויות אלה כוללות בין השאר עיבוד חוזר, בדיקה חוזרת, פסילת   חומרים/מוצרים, מלאי מת, תכנון מחדש וכד
  • עלויות איכות ע”י כשל חוץ:אי-התאמות המתגלות לאחר מסירת המוצר או השרות ללקוח. כוללות בין השאר עלות האחריות, חבות המוצר, החזרה למפעל, עלויות הקשורות בנטישת לקוחות, איחור בגביה מלקוחות, תלונות לקוחות וכד

 

בקרה – מעקב שיטתי אחר תהליכי הביצוע ותוצאות הפעילות על ידי השוואתם לתקנים שנקבעו ע”י הארגון או לערכים נורמטיביים מקובלים.

 

מטרות הבקרה:

  • לאסוף מידע על תקלות כדי לתקנן מיידית
  • להשוות בין תכנון לביצוע על מנת לבחון באם התהליך בוצע ברמה מתאימה
  • העלאת איכות המוצרים/ השירותים (איתור תקלות ותיקונן) על מנת שהמוצר או השירות יגיע ללקוח פגום
  • ניצול יעיל של משאבים (הבקרה מספקת מידע הנותן תמונה מקיפה על אופן ניצול המשאבים)

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X