ניהול איכות

סיכום שיעור 15

iditkopi

iditkopi

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות

מספר השיעור: 15

סיכום השיעור

תרומת מערכת לניהול עלויות איכות ליכולות הארגון:

  1. משקפת את מידת ההתקדמות בהשגת יעדי האיכות שהציבה ההנהלה.
  2. מאפשרת קביעת סדר עדיפויות בטיפול בבעיות איכות שונות.
  3. מאפשרת הערכה של כדאיות ההשקעה בשיפור האיכות יחסית למצב הקיים.
  4. משפרת את האפקטיביות של ניצול המשאבים המוגבלים הקיימים.
  5. מדגישה את משקל הכשלים בסך כל עלויות המפעל, ובכך מודדת את העלות של לא “לייצר נכון בפעם הראשונה”.
  6. מאפשרת לדעת את מקומו של המפעל בהשוואת למתחרים.

מערכת ניהול עלויות איכות מסייעת בקבלת החלטות ניהוליות הקשורות באיכות כגון השקעה בטכנולוגיות ייצור חדשות, שיפור תהליכי ייצור, הארכת תקופת האחריות למוצר.

עלויות מניעה:

עלות תחזוקה שמטרתה למנוע טיפולים תקופתיים של אנשי תחזוקה: כח אדם, השבתת מכונות במהלך הטיפול, עלות חומרים.

עלות החלפת מכונות וקניית ציוד וכלים לקידום איכות התהליך.

עלות איסוף הנתונים וניתוחם

עלות הדרכה הקשורה לאיכות

עלויות נוספות של פעולות בקרה ומניעה לא של אנשי תחזוקה

עלות פרויקטי שיפור איכות

עלות תמיכה טכנית לספקי הארגון

עלות מבדקים של מערכת האיכות

עלויות הערכה:

עלות תכנון בקרת איכות, עלות ציוד מדידה בדיקה והערכה, עלות בקרת חומרים ורכיבים נכנסים: שעות אדם חומרים, ציוד, מתכלה ומשאבים, עלות שעות בקרת תהליכים ובדיקות, עלות בקרה על מכשירי המדידה, עלות דגימה ומדידה ידנית, עלות בדיקת תוצרת גמורה, עלות בלאי ופחת על ציוד המדידות והבדיקות ועלות תחזוקת ציוד המדידות והבדיקות.

עלויות כשל פנימי:

עלות המוצרים הפגומים שנפסלים, עלות התיקונים כולל תקורה, עלות ניתוח סיבות לפגמים, עלות בדיקה מחודשת לאחר תיקון, עלות השבתת מכונות ועובדים בשל תקלות, עלות תיקוני מידע

עלויות כשל חיצוני:

עלויות הנובעות מטיפול בתלונות ושירות לקוחות, בדיקות ותיקונים אצל הלקוח, ביטוח למוצרים, עלות התיקונים וההחלפות, עלויות משפטיות כדי להגן מתביעות לקוחות, מכירות אבודות כתוצאה ממוניטין פגוע ואיכות נמוכה.

עלויות היערכות ובקרה ניהולית:

עלות סקר חוזה עלויות סקר הצעה לפני הגשתה וסקר נוסח חוזה לפני החתימה.

עלות הכנת תכנית פיתוח.

עלות עדכון תקופתי של תכניות הפיתוח במהלך ביצוע פרויקט פיתוח.

עלות הבקרה הניהולית של הביצוע.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X