ניהול האיכות והבטחת האיכות

סיכום שיעור 10

sigalkap

sigalkap

פרטי הסיכום

קורס: ניהול האיכות והבטחת האיכות

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

ניהול איכות כוללת -TQM- גישה ניהולית ומערכת עקרונות מנחים, שמטרתן לספק את כל הדרישות, הצרכים והציפיות של הלקוחות תוך כדי ביצוע שיפור מתמיד בארגון.

מנהיגות פירושה לבצע דברים באמצעות בני אדם. הדבר קורה כאשר ישנה מטרה שיש להשיגה, או משימה לביצוע וכאשר יש צורך ביותר מאדם אחד לשם כך.

מעצם הגדרתו , כל מנהל הוא מנהיג, כיוון שהוא מסוגל לבצע את המוטל עליו רק בתמיכה של הצוות שלו.

מהי תרבות ארגונית – תרבות ארגונית היא מכלול של הנחות יסוד סמויות, אמונות, ערכים, נורמות ומוסכמות המשותפים לקבוצות אנשים מסוימת, בין אם זה ארגון עסקי, ארגון ציבורי, קהילה או מחלקה בארגון. התרבות הארגונית באה לידי ביטוי גלוי באמצעות טקסטים, חגים, סמלים, מיתוסים, סיפורי גבורה וכשלום, גיבורים ונבלים.

התרבות הארגונית מהווה את התשתית הערכית עליה נבנה הארגון. ארגונים מייצרים תרבות ארגונית ובו בזמן גם מייבאים תרבות מהסביבה. לתרבות הארגונית חשיבות רבה בהבנת התנהגות האנושית בארגונים. השפעתה רבה על יכולת ארגונים לתפקד בצורה מיטבית, להשתנות או להימנע מהשתנות.

תפקידה של התרבות הארגונית:

 • להבהיר נורמות והתנהגות מצופה – תרבות מגדירה את חוקי המשחק
 • **להגדיל את תחושת ההזדהות והמחויבות של העובדים, מעבר לאינטרסים הפרטיים שלו או שלה ובכך גם להקטין את הניכור של העובדים
 • ** להגדיר את האינטגרציה של יחידות בארגון
 • ** ליצור ייחודיות בין ארגון אחד למשניהו
 • ** לשפר את האפקטיביות של הארגון

 

דוגמאות למאפיינים של תרבות ארגונית:

 • חדשנות – עד כמה הארגון מעודד אנשים לחדשנות/יזמות ומוכן לקחת סיכונים.
 • תכנון – מהי רמת התכנון המקובלת בארגון, האם התכנון לטווח הקצר או הארוך.
 • מכוונות לאנשים – עד כמה הההחלטות בארגון מתבססות על התחשבות בעובדים.
 • מכוונות לתוצאות – עד כמה ההחלטות בארגון מתבססות על תוצאות גם על חשבון העובדים.
 • שימת לב לפרטים – עד כמה מדקדקים בעשייה ויורדים לפרטים בארגון.
 • עבודת צוות – עד כמה מעניקים חשיבות לעבודת בצוות בארגון.
 • תחרותיות- מידת התחרותיות בארגון, האם הארגון תחרותי מול ארגונים אחרים, האם מחלקות תחרותיות אחת מול השניה או האם כל עובד הוא תחרותי ביחס לעובדים אחרים.
 • אמון – מידת האמון בין הההנהלה לחברי הארגון ובין חברי הארגון בינם לבין עצמם.
 • למידה ארגונית – עד כמה מוכנים חברי הארגון להתחלק בידע שלהם עם חברי הארגון.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X