ניהול האיכות והבטחת האיכות

סיכום שיעור 4

sigalkap

sigalkap

פרטי הסיכום

קורס: ניהול האיכות והבטחת האיכות

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

איכות- מכלול התכונות והמאפיינים של מוצר או שירות המבטאים את יכולתם לספק צרכים מפורשים או משתמעים.

מימדי האיכות במוצר- ביצועים עיקריים, אפיונים נוספים, התאמה למפרטים, עמידות, שרותיות לאחר אספקה, אסתטיקה, איכות נתפסת.

המדדים המקובלים למדידה של איכות מוצרים:

1. איכות פעם ראשונה- מדד אשר מודד את אחוז סדרת הייצור  שיוצרו ללא תיקון או הנצלה. (מדד פנימי)

2. תלונות לקוחות- מדידה של תלונות לקוחות אשר מודד כיצד הסחורה שלנו מתקבלת על ידי הצרכנים או הלקוחות כאשר חשוב לזכור כי יש חיים שלמים למוצר שכולל הובלות שמפרידים בין גמר הייצור לצרכן.

3. שחרור סופי- שיעור המוצרים ששוחררו למכירה מתוך הכמות הכוללת שיוצרה.

4. עלויות אי איכות- העלויות הכרוכות בהשגת האיכות הנדרשת ואלו הנוסעות מאי השגתה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X