ניהול האיכות

סיכום שיעור 3

sarit malka

sarit malka

פרטי הסיכום

קורס: ניהול האיכות

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

איכות- ההרכב הכולל של תכונות המוצר, השירות, השיווק, ההנדסה, הייצור והתחזוקה, שדרכם המוצר והשירות שבשימוש יענו לציפיות הלקוח.
איכות ההתאמה- התאמת המוצר למפרט התכונות שנקבע לו בשלב התיכון והפיתוח.
מהי מדיניות איכות- מכלול היעדים והצעדים של הארגון בנושא איכות.
ניהול האיכות- הגישה הניהולית המגדירה ומיישמת את מדיניות האיכות.
מהם תקנים- תו תקן של רשות, תו תקן של חובה, תו תקן לתו ירוק (איכות הסביבה).
מדוע צריך תקינה – ליצירת אחידות ושפה משותפת, חשוב לצורך שמירה לבטיחות הציבור, צמצום עלויות ועוד.
מהם מדדי איכות ואילו מדדים קימיים.
מטרות עיקריות של מדד ביצוע.
מדדי איכות לשירות וכן סיבות שבגללן זקוק השירות הציבורי לניהול איכות כולל.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X