ניהול האיכות

סיכום שיעור 3

אדוה בן משה

אדוה בן משה

פרטי הסיכום

קורס: ניהול האיכות

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

בשיעור מס 3 נלמדו הדברים הבאים:

איכות- ההרכב הכולל של תכונות המוצר, השירות, השיווק, ההנדסה, הייצור והתחזוקה שדרכם המוצר והשירות שבשימוש יענו לציפיות הלקוח. 

איכות ההתאמה Quality of Conformance– התאמת המוצר למפרט התכונות שנקבע לו בשלב התיכון והפיתוח. מידת ההתאמה תלויה בתהליכי הייצור, בשיטות העבודה, ברמת הידע הטכנולוגי וברמת הבטחת האיכות המופעלת בתהליכי הייצור.

בעבר היו מגדירים איכות כעמידה במפרט. היום מגדירים אותה כעמידה בדרישות של הצרכן/לקוח.

אפקטיביות- לעשות את הדבר הנכון. יעילות- לעשות דברים נכון. איכות זה שילוב של שינהם, כלומר, לעשות את הדבר הנכון נכון בפעם הראשונה ובכל פעם.

מדיניות איכות- מכלול היעדים והצעדים של הארגון בנושא האיכות, כפי שהדבר מתבטא באופן פורמלי על ידי ההנהלה הבכירה.

ניהול איכות– הגישה הניהולית המגדירה ומיישמת את מדיניות האיכות. ניהול האיכות כולל את התכנון האסטרטגי, הקצאת המשאבים ופעילויות איכות שיטתיות אחרות כגון: תכנון האיכות, הפעלתה והערכתה. הבטחת איכות : מכלול הפעילויות המתוכננות והמבוצעות ע”י המפתח, היצרן והמתחזק למימוש דרישות האיכות שהוגדרו בשלב התיכון לצורך מתן מענה לצרכי המשתמש. תפיסת “הבטחת האיכות” התפתחה מ”בקרת האיכות”. עפ”י תפיסה זו מועבר מרכז הכובד של מאמץ האיכות מבקרה לתכנון והשקעת משאבים באיכות גם בשלבי הפיתוח ולא רק בשלב הייצור.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X