ניהול האיכות

סיכום שיעור 4

LitalBD

LitalBD

פרטי הסיכום

קורס: ניהול האיכות

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

קורס ניהול איכות – 123690

שיעור 4– 23.02.2021

מדדי האיכות במוצר – מודל עפ”י גרווין

ביצועים עיקריים – מאפיינים ותכונות עיקריות נדרשות.

אפיונים נוספים – מאפיינים ותכונות נוספות מעבר לביצועים העיקריים.

אמינות – מוצר תקין, מוצר שמספק את מה שמציג ומתחייב לו.

התאמה למפרטים – אספקת מוצר בהתאם למפרטים הטכניים שהתחייבו להם.

עמידות – חומרים עמידים.

שרירותיות לאחר הספקה

אסתטיקה

איכות נתפסת

המדדים המקובלים למדידה של איכות המוצרים:

  1. איכות של פעם ראשונה – המדד הזה נועד למדידה של אחוז סדרות היצור שיוצרו ללא תיקון או הנצלה.
  2. תלונות לקוחות – מדד חיצוני. מדידה של תלונות הלקוחות בוחנת כיצד הסחורה שלנו מתקבלת אצל הלקוחות והצרכנים. המטרה שלנו – לקוחות חוזרים, מרוצים ושבעי רצון.
  3. שחרור סופי – שיעור המוצרים ששוחררו למכירה מתוך הכמות הכוללת שיוצרה.

בשונה ממדידה בפעם הראשונה, פה מודדים את סך כל היצור.

  1. עלויות אי איכות – עלויות האיכות הן עלויות הכרוכות בהשגת האיכות הנדרשת ואלו הנובעות מאי השגתה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X