ניהול האיכות

סיכום שיעור 9

Efratbenshabat

Efratbenshabat

פרטי הסיכום

קורס: ניהול האיכות

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

סיכום שיעור 9

ניהול האיכות.

אפרת בן שבת 065958654

 

הגישות לאיכות התפתחו רבות במהלך השנים בעיקר לאור ההתפתחות בתעשייה.

גישת TQM – גישה ניהולית ומערכת עקרונות מנחים שמטרתן לספק את כל הדרישות, הצרכים והציפיות של הלקוחות תוך כדי ביצוע שיפור מתמיד בארגון.

מתן אפשרות לעובדים להפוך לכוח המניע שיפורים כבודדים וכצוות, עידוד עבודת צוות , שיתוף ספקים בשיפור הארגון , תהליכי שיפור מבוססים על מדדים כמותיים.

תפקיד ההנהלה משתנה מניהול למנהיגות – הובלת העובדים ולא משטר דקטטורי.

התמקדות בלקוחות החיצוניים והפנימיים

שיפור מתמיד של תהליכים בתוך הארגון – לדוגמא קיום שולחן עגול עם נציגים מהמפעל על מנת לשמור מהם מה ניתן לשפר, לייעל בארגון.  הייתרונות – נותן לעובד תחושה של שיתוף, של “אני משפיע” ואילו הארגון מרוויח רעיונות שמגיעים מהשטח.

שיתוף כל בעלי התפקידים בארגון בתהליך השיפור – שיפור כל הדרגים מהזוטר ועד ההנהלה הבכירה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X