ניהול האיכות

סיכום שיעור 9

LitalBD

LitalBD

פרטי הסיכום

קורס: ניהול האיכות

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

הגישות לאיכות השתנו והתפתחו רבות במהלך ההיסטוריה ובמיוחד עם התפתחות התעשייתית.

התפתחות תורת האיכות

בקרת איכות QC – פיתוח נוהלי איכות, מידע על ביצועי התהליך, בקרה עצמית, בחינת מוצרים, תכנון איכות בסיסי, שימוש בסטטיסטיקה בסיסית ובקרת ניירת.

הבטחת איכות QA – הסמכה ע”י גורמים חיצוניים, בקרת מערכות, תכנון איכות מתקדם, נוהלי איכות כוללים, שימוש במערכת עלויות איכות, מעורבות פונקציות לא ייצוריות, ניתוח תקלות, בקרה תהליכים סטטיסטית.

ניהול איכות כוללת TQM – שיפור מתמיד, שיתוף ספקים ולקוחות, שיתוף ספקים ולקוחות, מעורבות כל הפונקציות בארגון, מדידת ביצוע, עבודת צוות ומעורבות העובדים.

 

מושגים מרכזיים

אי התאמה –    Nonconformity

איכות – Quality – התאמה לדרישות (קרוסבי), התאמה לציפיות הלקוח (דמינג), התאמה לשימוש (יורן) ועוד.

איכות ההתאמה – Quality of Conformance

איכות התיכון – Quality of Design

אמינות – Reliability

בחינות קבלה – Incoming Inspection

בקרת תהליכים סטטיסטיים – Statistical Quality Control

ועוד הרבה מושגים….

 

גישת TQMTOTAL QUALITY MANAGER

ניהול איכות כוללת הינה גישה ניהולית ומע’ עקרונות מנחים שמטרתן לספק את כל הדרישות, הצרכים והציפיות של הלקוחות תוך כדי ביצוע שיפור מתמיד בארגון

הגישה מאחדת מס’ שיטות ניהול בסיסיות עם מאמצים לשיפור ועם כלים טכניים בשיטה מובנית המתמקדת בלקוח ובשיפור מתמיד.

עקרונות הגישה מתבססים בעיקר על עקרונות ניהול האיכות היפנית ועל תורתם של דמינג, ג’וראן, פייגנבאום, קרוסבי, אישקאווה.

עקרונות:

 • תפקיד ההנהלה כמנהיגת תרבות איכות.
 • התמקדות בלקוחות פנימיים וחיצוניים.
 • שיפור מתמיד בתהליכים
 • שיתוף כל בעלי התפקידים בארגון.
 • מתן אפשרות לעובדים לקחת חלק בתהליכי שיפור הן בקבוצים והן כיחידים.
 • שיתוף ספקים כחלק מתהליך שיפור ארגוני
 • תהליכים מדידים כמותיים ואיכותיים.
 • בקרת תהליכים

דמינג

וילאם אדוארדס דמינג היה סטטיסטיקאי אמריקאי, נחשב אבי “בשורת האיכות”.

דמינג התפרסם עם תרומתו בשיפור הכלכלה האמריקאית בתקופת מלחמת העולם השנייה אך בעיקר בעקבות פעילותו ותרומתו לשוק התעשייתי ביפן.

לדמינג 14 עקרונות:

 1. שיפור המוצר/השירות – שיפור מתמיד, התאמה לצרכי הלקוח, חדשנות והתאמה לשוק.
 2. פילוסופיית האיכות – התמודדות עם פרמטרים לקויים שמובילים בטווח הארוך להוצאות גדולות. לדוג’ כשל במוצרים, בחו”ג, חוסר ידע שיוביל לנטישת לקוחות.
 3. הפסקת התלות בבחינה/ בביקורת סופית – ביצוע בקרה במהלך התהליך ע”י ניהול ורישום נתונים ולא בסופו. נדרש לבצע בקרה סופית אך לא בלבד. זאת על מנת ללמוד את התהליך ולשפרו בצורה מיטבית.
 4. בחירת ספקים – בחירת ספקים על טיבם ולאו דווקא לפי המחיר. טיפוח מס’ ספקים למניעת תלות בספק יחיד.
 5. שיפור מערך היצור והשירות בהתמדה.
 6. הדרכה – מיסוד הדרכת עובדים.
 7. מנהיגות – טיפול מנהיגות של מנהלים. ניהול העובדים להביאם להישגים הגבוהים ביותר.
 8. הסרת חששות העובדים – מנהלים חוששים משינויים והתמודדות עם בעיות מורכבות ולכן על ההנהלה לעודד מנהיגות בונה וחיובית אשר לא חוששת מהתמודדות עם קשיים ובונה אמון בין הנהלה זוטרה לבכירה.
 9. עידוד עבודת צוות
 10. הימנעות מסיסמאות ומטרות מעורפלות
 11. נורמות של תפוקה
 12. גאווה באיכות
 13. מיסוד תכנית השתלמות והסבת עובדים
 14. תכנית להפעלת השינוי – מעגל השינוי של דמינג PLAN – DO – CHECK – ACTIVE –

פארטו

וילפרדו פארטו, כלכלן איטלקי מהמאה ה- 19.

פארטו מצא כי 80% מהקרקעות באיטליה היו בבעלות 20% מהאוכלוסייה.

כלל 20/80 – מסייע לחברות עסקיות להתמודד עם אתגרי ניהול שונים: חסכון בהוצאות, סדר עדיפויות בקבלת החלטות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X