ניהול האיכות

סיכום שיעור 10

sarit malka

sarit malka

פרטי הסיכום

קורס: ניהול האיכות

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

שיעור 10 

ניהול איכות כוללת TQM

גישה ניהולית ומערכת עקרונות מנחים, שמטרתן לספק את כל הדרישות, הצרכים והציפיות של הלקוחות תוך כדי ביצוע שיפור מתמיד בארגון.

מנהיגות בניהול

ביצוע דברים באמצעות אנשים. הובלת אנשים, הנעת עובדים, השגת מטרות בעזרת אנשים/ צוות.

 MBO – Management By Objectives ניהול עפ”י יעדים.

שיטת ניהול שבה נקבעות מטרות ספציפיות עבור העובד, וכיצד יש להשיג כל מטרה.

 SMART (נהוג לקרוא: סמארט) הם ראשי תיבות לאופן שבו ראוי לכאורה לקבוע יעדים ניהוליים:

 • Specific ספציפיים – יש לציין תחום ממוקד להתקדמות
 • Measurable מדידים – יש לכמת או לפחות להציע אינדיקטורים להתקדמות הראויה
 •  Assignableברי הקצאה – יש לציין מי יעשה אילו פעולות
 •  Realisticריאליים – לקבוע אילו יעדים ניתן להשיג במשאבים הנתונים.
 •  Time-relatedמעוגנים בזמן – יש לציין מתי יושגו התוצאות המקוות.

תרבות ארגונית

מונח כולל המגדיר את הנחות היסוד, הערכים, החשיבות, התמורה, האמונה, הנורמות, המוסכמות החברתיות והמנהגים הקיימים בארגונים.

תפקידה של התרבות הארגונית:

 • להבהיר נורמות והתנהגות מצופה
 • להגדיל את תחושת ההזדהות והמחויבות של העובדים.
 • להגדיר את האינטגרציה של יחידות בארגון
 • ליצור ייחודיות בין ארגון אחד למשנהו
 • לשפר את האפקטיביות של הארגון

דוגמאות למאפיינים של תרבות ארגונית – חדשנות, תכנון, מכוונות לאנשים, מכוונות לתוצאות, שימת לב לפרטים, עבודת צוות, תחרותיות, אמון ולמידה ארגונית.

מקורות הכוח בארגון :

על- פי פרנץ’ ורייבן, קיימים חמישה מקורות עיקריים לכוח בארגון :

 1. כוח כפייה -כוח המבוסס על פחד. מקור זה מאפשר לבעל הכוח להכריח את הזולת לעשות מה שלא היה עושה לולא הכריחוהו באמצעי ענישה או הפחדה.
 2. כוח לגיטימי – כוח הנובע מן הסמכות הפורמאלית והחוקית המוענקת לנושא תפקיד בארגון.
 3. כוח מומחי – אנשים וקבוצות בארגון שיש להם שליטה על ידע וטכנולוגיה החיוניים לארגון. כוח יוצר תלות. 
 4. כוח תגמול – היכולת להפעיל את הזולת באמצעות שכר ותגמולים אחרים המביאים לו תועלת.
 5. כוח מופתי – כוח הנשען על מופת אישי של בעל הכוח. הנכונות להיענות לבעל הכוח במקרה זה מקורה בהזדהות עם בעל הכוח, בשל היותו מודל לחיקוי, ובמסירות אליו.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X