ניהול האיכות

סיכום שיעור 13

Chengershon

Chengershon

פרטי הסיכום

קורס: ניהול האיכות

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

סיכום הרצאה מס’ 13

עלויות איכות
– מהות עלויות האיכות
– הגדרת עלויות האיכות
– סוגי עלויות האיכות
o עלויות מניעה
o עלויות הערכה
o עלויות כשל
o עלויות שלא ניתנות למדידה
– מערכת מדידת עלויות האיכות
– עלויות האיכות ככלי לקבלת החלטות

תקני איכות – קביעת סטנדרטים לאיכות
– מטרות התקינה .
– תקנים לאומיים ובין לאומיים.
– משפחת תקני 9000 ISO – הצגה כללית
– תקני איכות הסביבה – ISO14000, 18000 ISO
– שילוב והשפעת התקן בתהליכי הייצור

שבעת עקרונות הניהול במהדורת לתקני איזו 9000 :
– התמקדות בלקוח – על הארגון להבין את צורכי הלקוח, מכיוון שהלקוח הוא מקור ההכנסה שלו, חובה על הארגון לבצע התאמה לדרישות וצורכי הלקוח.
– מנהיגות – המנהיגים בארגון הם שקובעים את הסדר והאחידות. עליהם ליצור אווירה טובה בארגון, להקים ישיבות מטה, ולהעלות את כל הבעיות בארגון. כמו כן, עליהם לדאוג שהעבודה מתבצעת על פי הנהלים.
– מעורבות ומחויבות עובדים – חובה על ההנהלה לערב את העובדים בכל מה שקורה בארגון, הבעיה הנפוצה ביותר אצל כל עובד היא חוסר ודאות, לכן צריך לעדכן את צוותי העובדים בחברה בכל הליך שקורה. בנוסף, זה עשוי לגרום לעובד להרגיש שהוא חיוני.
גישה תהליכית – תוצאות טובות יותר מושגות כאשר פעילויות ומשאבים שקשורים אחד בשני פועלים יחד – כתהליך מסודר.
שיפור – שיפור מתמיד של כלל ביצועי הארגון אמור להיות מטרה קבועה של הארגון.
קבלת החלטות המבוססות על ראיות – החלטות אפקטיביות מבוססות על ניתוח נתונים ומידע.
ניהול יחסי גומלין – הארגון והספקים שלו תלויים זה בזה וביסוס היחסים ביניהם על תועלת הדדית, מגביר את יכולתם ליצירת ערך.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X