ניהול האיכות

סיכום שיעור 14

אדוה בן משה

אדוה בן משה

פרטי הסיכום

קורס: ניהול האיכות

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

 בשיעור מס 14 עסקנו בעלויות האיכות

:מדידת עלויות איכות (אי-איכות) היא מדידה כספית של הוצאות הנובעות משני היבטים

א. השקעות בפעילויות בקרה, הערכה ומניעה. הוצאות הללו הנם בשליטת (ניתנות לתכנון) החברה

ב. הוצאות הנובעות מאי-הצלחה במניעה ובאות לידי ביטוי כתקלות במפעל, ו/או תקלות המתגלות אצל הלקוחות

על פי הגישה התהליכית, המדידה תעשה לכל תהליך ליבה, תוך התייחסות לחלקן של היחידות / מחלקות הקשורות לאותו

תהליך

יישום המודל ככלי לשיפור מחייב הצבת יעדים תקופתיים לעלויות האיכות, סקירת הנתונים מול היעדים, וקבלת החלטות

בהתאם. מקובל לסקור את הנתונים בסקרי ההנהלה של מערכת האיכות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X