ניהול האיכות

סיכום שיעור 15

LitalBD

LitalBD

פרטי הסיכום

קורס: ניהול האיכות

מספר השיעור: 15

סיכום השיעור

שיעור 15 – 08.04.2021 – עלויות האיכות

תרומת מערכת לניהול עלויות איכות ליכולות הארגון:

 • משקפת את מידת ההתקדמות בהשגת יעדי האיכות שהציבה ההנהלה.
 • מאפשרת קביעת סדר עדיפויות בטיפול בבעיות איכות שונות.
 • מאפשרת הערכה של כדאיות ההשקעה בשיפור האיכות יחסית למצב הקיים.
 • משפרת את האפקטיביות של ניצול המשאבים המוגבלים הקיימים.
 • מדגישה את משקל הכשלים בסך כל עלויות המפעל, ובכך מודדת את העלות של לא “לייצר נכון בפעם הראשונה”.
 • מאפשרת לדעת את מקומו של המפעל בהשוואת למתחרים.
 • מסייעת בקבלת החלטות ניהוליות הקשורות באיכות כגון: השקעה בטכנולוגיות ייצור חדשות, שיפור תהליכי ייצור, הארכת תקופת האחריות למוצר.

עלויות מניעה:

 • עלות תחזוקה מונעת וטיפולים תקופתיים של אנשי תחזוקה: עלות כח אדם, עלות השבתת מכונות במהלך הטיפול, עלות חומרים.
 • עלות החלפת מכונות וקניית ציוד וכלים לקידום איכות התהליך.
 • עלות איסוף הנתונים וניתוחם
 • עלות הדרכה הקשורה לאיכות
 • עלויות נוספות של פעולות בקרה ומניעה לא של אנשי תחזוקה
 • עלות פרויקטי שיפור איכות
 • עלות תמיכה טכנית לספקי הארגון
 • עלות מבדקים של מערכת האיכות

עלויות הערכה:

עלות תכנון בקרת איכות

 • עלות ציוד מדידה בדיקה והערכה
 • עלות בקרת חומרים ורכיבים נכנסים: שעות אדם חומרים, ציוד מתכלה ומשאבים.
 • עלות שעות בקרת תהליכים ובדיקות
 • עלות בקרה על מכשירי המדידה

עלות דגימה ומדידה ידנית

 • עלות בדיקת תוצרת גמורה
 • עלות בלאי ופחת על ציוד המדידות והבדיקות
 • עלות תחזוקת ציוד המדידות והבדיקות

עלויות כשל פנימי:

 • עלות המוצרים הפגומים שנפסלים
 • עלות התיקונים כולל תקורה
 • עלות ניתוח סיבות לפגמים
 • עלות בדיקה מחודשת לאחר תיקון
 • עלות השבתת מכונות ועובדים בשל תקלות
 • עלות תיקוני מידע

עלויות כשל חיצוני:

 • עלות טיפול בתלונות ושירות לקוחות
 • עלות בדיקות ותיקונים אצל הלקוח
 • עלות הביטוח למוצרים
 • עלות התיקונים וההחלפות
 • עלות משפטית כדי להגן מתביעות לקוחות
 • מכירות אבודות כתוצאה ממוניטין פגוע ואיכות נמוכה.

 

עלויות היערכות ובקרה ניהולית:

 • עלות סקר חוזה עלויות סקר הצעה לפני הגשתה וסקר נוסח חוזה לפני החתימה.
 • עלות הכנת תוכנית פיתוח.
 • עלות עדכון תקופתי של תוכניות הפיתוח במהלך ביצוע פרויקט פיתוח.
 • עלות הבקרה הניהולית של הביצוע

לעלויות כשל ניהולי:

 • תוספת עלויות להשלמת הפיתוח עלויות של משאבי אנוש ואחרות, מעבר לעלויות המתוקצבות על פי תוכנית הפיתוח.
 • פיצויים ללקוחות על איחור בהשלמת פיתוח מערכת, כתוצאה משגיאות בתכנון לוח הזמנים.
 • פיצויים ללקוחות עקב איחורים בהשלמת פרויקט, כתוצאה מאי עמידה בתוכנית גיוס כוח אדם לפרויקט שנכללה בתוכניות הפיתוח

עלויות האיכות האפשריות עבור פגם נתון:

 • עלויות כשל חיצוני
 • עלויות כשל פנימי
 • עלויות מדידה והערכה
 • עלויות
 • מניעה
 • עלויות איכות חיצוניות

עלות תחזוקה מונעת:

 • טיפולים תקופתיים של אנשי תחזוקה
 • עלות השבתת מכונות במהלך הטיפול
 • עלות חומרים לתחזוקה מונעת.
 • עלות החלפת מכונות וקניית ציוד וכלים (לקידום איכות התהליך)

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X