ניהול האיכות

סיכום שיעור 17

Efratbenshabat

Efratbenshabat

פרטי הסיכום

קורס: ניהול האיכות

מספר השיעור: 17

סיכום השיעור

תמצית 20.4 עקרונות אבטחת איכות
ISO 9001

תקן 9001 ISO הינו תקן בין-לאומי המגדיר דרישות לניהול מערכת איכות
עמידה בדרישות התקו מעידה כי הארגון. :
1 . מסוגל לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות
1 2 . חותר להגביר את שביעות רצון לקוחותיו באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת האיכות בארגון. מיישם תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התה CONFORMITY ) לדרישות הלקוח ולדרישות תחיקתיות ישימות
תקן 9001 ISO מתאים לכל סוגי הארגונים, ללא תלות בסוג וגודל העיסוק ולכל סוגי המוצרים והשירותים.
התבסס על שמונה עקרונות איכות ובהם: קבלת החלטות על סמך עובדות, מנהיגות, גישה תהליכית, שיפור מתמיד ועוד.
ארגונים רבים דורשים מספקיהם עמידה בדרישות התקן כתנאי להעסקתם
חומר נוסף על תקן 9001 ISO ניתן למצוא באתר של מכון התקנים:

רקע
איכות משופרת היא ערך רצוי מאז ומתמיד. בקרת האיכות העסיק את האדם החל בנסיונותיו הראשונים לשכפל פריטים, מעשה ידיו במהפכה התעשייתית רק שכללה האמצעים חרדה המודעות לנושא

לאחר המלחמה, העולם רעב למוצרים נכנס לתנופת פיתוח והתחדשות. בעוד אירופה והמזרח הרחוק עסקו בשיקים הריסותיהן, פרצה ארה”ב לשרי הצריכה והפכה לגורם המוביל ביצור- שלטה בקרת האיכות במפעלים הצטברו פריטים רבים שנפלו בפעילות הבקרה. מאמצים רבים
הושקעו בנסיון להציל למחזר מה שיותר.
לא תמיד בהצלחה. גם מוצרים שאושרו לשיווק נתגלו כבלתי מתאימים או פגומים.
בארה”ב, הדוגלת בתפיסה כי “הלקוח תמיד צודק”, הפרשו מיטב הכשרונות לטיפול בבעיות אלה. לקוחות שהופתעו או נפגעו חיפשו מזור לבעייתם.

לקוחות גדולים, במיוחד במגזר הביטחוני, חיפשו דרכים לגוגן על עצמם. הם ניסו להגדיר ולתחום דרישות חזית קשיחות מול ספקיהם. דרך נוספת להתגונן חיתה באמצעות החמרת בדיקות הקבלה של המוצרים. התוצאה היתה יותר פעילות (ועלות( בסעיף בחנות האיכות מבלי לקבל בעוצם יותר איכות פגמים במוצר המתגלים אצל המשתמש הסופי, עולים ביוקר. העלויות הבולטות הינן באובדני החומר, זמן ייצור, איחורים במסירת הזמנות, שעות עבודה המבוזבזות בתחקירים ועוד כשלים עולים ביוקר גם לספק הוא נאלץ תכופות לממש כתבי אחריות ותרבות מוצרים, לספק טובין חילופים לבזבז זמן יקר בדיונים תחקירים ועוד. הפגיעה ברווחיות היא משני הצדדים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X