ניהול ואבטחת איכות

סיכום שיעור 3

elih

elih

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ואבטחת איכות

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

מרצה – אלי גנץ .

איכות התאמה- התרמת המוצר למפרט התכונות שנקבע לו בשלב התעכון והפיתוח.מידת ההתאמה תלויה בשיטות העבודה. ברמת הידע הטכנולוגי. ברמת הבטחתאיכות המופעלת בתהליכי הייצור.

הבדלים בין..

אפקטיבי – לעשות ולהביא תוצאות

יעיל – לעשות בדרך הנכונה.

מדיניות איכות –

מכלול היעדים והצעדים של האירגון בנושא האיכות כפי שהדבר מתבטא באופן פורמלי ועל ידי ההנהלה הבכירה.

ניהול איכות

הגישה הניהולית המגדירה ומיישמת

-ניהול האיכות כולל את התכנון האסטרטגי.

-הקצאת משאבים.

הגדרת ניהול – עמידה ביעדים עי כפיפים.

תפקידי המנהל- קבלת החלטות ופתרון בעיות.

תקינה- פעילות .

יוצרים אחידות במשקולות ובסמלים – שפה משוטפת המבטיחה תאימות או חליפיות של מוצרים.

– חשובים ביותר לבטיחות הציבור ולבריאותו.

– צמצום עלויות – מלאימקטן יותר ותהליך יעיל יותר.

מדדים :

עמידה בזמני אספקה  .

Manufacturing cycle time.

זמני setup.

מדדי איכות הייצור:

אחוז המוצרים התקינים.

דחיות או החזרות מלקוח.

Right first time.

מדדי מלאי :

– מלאי בתהליך.

מלאי גמור.

  1. פחת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X