ניהול זמן

סיכום שיעור 4

sivanfrank

sivanfrank

פרטי הסיכום

קורס: ניהול זמן

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

ניהול זמן

מדריך זה דן בנושא ניהול זמן  –  Management Time. מטרת המדריך להציג את העקרונות והטכניקות של ניהול פעילויות ומשימות שונות באמצעות משאב הזמן.  כמו כן, דן מדריך זה בעקרונות ושיטות כלליים לניצול וניהול יעיל של משאב הזמן, כגון: טיפול ב”גזלני” זמן, ניהול ישיבות, האצלת סמכויות, קביעת עדיפויות וקדימות משימות, תכנון והצבת יעדים, טיפול במשברים וכו’ .

מבוא והסבר כללי

הזמן הוא אחד מסוגי המשאבים המסייעים לנו בניהול חיינו השוטפים, בניהול המשימות העומדות בפנינו ובמילוי המטלות שעלינו למלא באופן ישיר ו/או עקיף. מטרת מדריך זה היא להנחות את אופן התייחסותנו למושג הזמן באופן כולל תוך התמקדות בתחומים הבאים:

 • סקירה והבהרת עקרונות מקובלים של ניהול זמן
 • זיהוי סוגי פעילות ומשימות שרצוי לתת להם עדיפות על פני פעילויות אחרות
 • זיהוי הפרעות שכיחות וגזלני זמן למיניהם תוך הצעת צעדים להקטנת השפעתם השלילית
 • פיתוח גישות מעשיות והרגלים, לארגון מוצלח ויעיל יותר של הזמן.

הבסיס בניהול הזמן מובנה בתהליך קבלת החלטות ובהבנת מושג הזמן כמשאב שאין לנו שליטה עליו באופן ישיר. משאב הזמן, בשונה ממשאב כ”א ו/או משאב התקציב, הוא גודל קבוע ובלתי ניתן לשינוי.

כלומר, הזמן נתון ואנו מבצעים פעילויות שונות במסגרתו, אנו יכולים לשנות פעילויות אך לא יכולים לשנות את הזמן, להקפיאו או לבטלו, כדוגמת הקפאת תקציבים, שינוי תקציבים הקטנתם או הגדלתם .

לרשותנו 24 שעות ביממה, 168  שעות בשבוע, 8736 שעות בשנה

זמן הוא משאב שיש לכולנו במידה שווה

לכן ומהאמור לעיל אין אנו מנהלים את הזמן אלא מנהלים משימות ופעילויות באמצעות הזמן. הבעיה אינה בניהול השעון אלא בניהול עצמנו ביחס לשעון

בהתאם למחקרים שונים, חלוקת הזמן מתאפיינת בממוצע לפי ההתפלגות הבאה:

תכנון והצבת יעדים

הגורם המוביל בשיקול הדעת הוא מידת החשיבות ולא מידת הדחיפות.

הבסיס לניהול אפקטיבי של זמן, הן בניהול משימות, Task Management, והן בניהול פרויקטים, Project Management, בעבודה ו/או במסגרת הצרכים האישיים הוא תכנון והצבת היעדים.

תכנון הוא קביעה מראש, בצורה רציונלית, של היעד אותו ברצונך להשיג, וכיצד אתה מתכוון להגיע אליו.

השאלות המובילות אותנו הן:

 • לאן הולך הזמן העומד לרשותנו?
 • מהן הבעיות בהן אנו נתקלים?
 • מהן הסיבות לבעיות אלו?

על מנת לאפשר את התכנון צריך להתבצע תהליך מקדים של קביעת עדיפויות וקדימות. זהו תהליך של קבלת החלטות המתבסס על מידע שלם לגבי הפעילויות, המטלות והמשימות השונות.

לכל פעילות, מטלה ומשימה יש לנהל תהליך בקרה לביצועה. תהליך זה צריך לכלול תאריך רישום קבלת/התחלת הטיפול במשימה, תאור המשימה, מועד יעד להשלמת הטיפול במשימה, גורמים מטפלים, קשר ותלויות במשימות אחרות.

תהליך תכנון והצבת יעדים

 • החלט על יעד (חשוב/דחוף)
 • רשום פעילויות מפתח להשגתו
 • תאר תוצאות ניתנות למדידה של כל פעילות
 • בדוק את היעד כנגד הפעילויות והתוצאות
 • ארגן את הפעילויות לפי סדר ביצוען
 • החלט על המשאבים הדרושים לבצוע הפעילויות
 • הצב את הפעילויות במסגרת זמן ותאריכי יעד

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X