ניהול זמן

סיכום שיעור 4

marianna michaelov

marianna michaelov

פרטי הסיכום

קורס: ניהול זמן

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

סיכום שיעור מספר 4                                  31.03.2021

מרצה אופיר גילאור

הזמן הוא אחד מסוגי המשאבים המסייעים לנו בניהול חיינו השוטפים, בניהול המשימות העומדות בפנינו ובמילוי המטלות שעלינו למלא באופן ישיר ו/או עקיף. מטרתי בקורס זה היא להנחות את אופן התייחסותנו למושג הזמן באופן כולל, תוך התמקדות בתחומים הבאים:

  • סקירה והבהרת עקרונות מקובלים של ניהול זמן
  • זיהוי סוגי פעילות ומשימות שרצוי לתת להם עדיפות על פני פעילויות אחרות
  • זיהוי הפרעות שכיחות וגזלני זמן למיניהם תוך הצעת צעדים להקטנת השפעתם השלילית.
  • פיתוח גישות מעשיות והרגלים, לארגון מוצלח ויעיל יותר של הזמן.

הבסיס בניהול הזמן מובנה בתהליך קבלת החלטות ובהבנת מושג הזמן כמשאב שאין לנו שליטה עליו באופן ישיר. משאב הזמן, בשונה ממשאב כ”א ו/או משאב התקציב, הוא גודל קבוע ובלתי ניתן לשינוי.

כלומר, הזמן נתון ואנו מבצעים פעילויות שונות במסגרתו, אנו יכולים לשנות פעילויות אך לא יכולים לשנות את הזמן, להקפיאו או לבטלו, כדוגמת הקפאת תקציבים, שינוי תקציבים הקטנתם או הגדלתם .

לרשותנו 24 שעות ביממה, 168  שעות בשבוע, 

8736 שעות בשנה זמן הוא משאב שיש לכולנו במידה שווה. 

תכנון והצבת יעדים:

הגורם המוביל בשיקול הדעת הוא מידת החשיבות ולא מידת הדחיפות.

הבסיס לניהול אפקטיבי של זמן, הן בניהול משימות, Task Management, והן בניהול פרוייקטים, Project Management, בעבודה ו/או במסגרת הצרכים האישיים הוא תכנון והצבת היעדים.

תכנון הוא קביעה מראש, בצורה רציונלית, של היעד אותו ברצונך להשיג, וכיצד אתה מתכוון להגיע אליו.

השאלות המובילות אותנו הן:

  • לאן הולך הזמן העומד לרשותנו?
  • מהן הבעיות בהן אנו נתקלים?
  • מהן הסיבות לבעיות אלו?

על מנת לאפשר את התכנון צריך להתבצע תהליך מקדים של קביעת עדיפויות וקדימות. זהו תהליך של קבלת החלטות המתבסס על מידע שלם לגבי הפעילויות, המטלות והמשימות השונות.

לכל פעילות, מטלה ומשימה יש לנהל תהליך בקרה לביצועה. תהליך זה צריך לכלול תאריך רישום קבלת/התחלת הטיפול במשימה, תיאור המשימה, מועד יעד להשלמת הטיפול במשימה, גורמים מטפלים, קשר ותלויות במשימות אחרות.

מריאנה מיכאלוב

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X