ניהול ידע באירגונים

סיכום שיעור 4

Araygoro

Araygoro

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע באירגונים

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

21/02/2021

שיעור מס’ 4

שימור הידע הוא חשוב מאוד בעבור הארגון.

בארגונים רבים הידע מרוכז בידי העובדים וזה מייצר בעיה בהעברת ידע.

מנהל הידע בארגון:

תחומי התפקיד – מיצוד בהבנייה של התפקיד.

ניהול הידע הוא עולם חדש בתוך תחום הניהול הצומח ומתפתח בארץ ובעולם ומחייב למידה והתמקצעות.

נושאים בתחום זה בין היתר:

1. ניהול למידה וידע

2. תהליך ניהול ידע בארגון

3. ניהול ידע באמצעות המחשב האישי

4. כללים ומנגנונים לניהול ידע

5. מודיעין עסקי – אסטרטגית חיפוש מידע, מקורות המידע וארגונו.

6. תהליכה התמעה

ידע בארגון:

בתחומים רבים של אופקי העבודה ומקצועות בתחומים הבאים:

1. כלכלי

2. צבאי

3. רפואי

4. מסחרי

5. קולינרי

תפקידו של מנהל ידע בארגון

1. להביא לתודעת הנהלת הארגון ולרתום אותם להוביל מדיניות כלל ארגונית בתחום ניהול הידע ולא פחות חשוב מכך הקצאת משאבים.

2. נדרשת שליטה גדולה של מנהל ידע בתחומי תוכן רבים.

3. ניהול השינוי הארגוני בהנעת עובדים לאמץ את תרבות ותהליכים של ניהול ידע

4. לתת מענה לצרכים מיד21/02/2021

שיעור מס’ 4

שימור הידע הוא חשוב מאוד בעבור הארגון.

בארגונים רבים הידע מרוכז בידי העובדים וזה מייצר בעיה בהעברת ידע.

מנהל הידע בארגון:

תחומי התפקיד – מיצוד בהבנייה של התפקיד.

ניהול הידע הוא עולם חדש בתוך תחום הניהול הצומח ומתפתח בארץ ובעולם ומחייב למידה והתמקצעות.

נושאים בתחום זה בין היתר:

1. ניהול למידה וידע

2. תהליך ניהול ידע בארגון

3. ניהול ידע באמצעות המחשב האישי

4. כללים ומנגנונים לניהול ידע

5. מודיעין עסקי – אסטרטגית חיפוש מידע, מקורות המידע וארגונו.

6. תהליכה התמעה

ידע בארגון:

בתחומים רבים של אופקי העבודה ומקצועות בתחומים הבאים:

1. כלכלי

2. צבאי

3. רפואי

4. מסחרי

5. קולינרי

תפקידו של מנהל ידע בארגון

1. להביא לתודעת הנהלת הארגון ולרתום אותם להוביל מדיניות כלל ארגונית בתחום ניהול הידע ולא פחות חשוב מכך הקצאת משאבים.

2. נדרשת שליטה גדולה של מנהל ידע בתחומי תוכן רבים.

3. ניהול השינוי הארגוני בהנעת עובדים לאמץ את תרבות ותהליכים של ניהול ידע

4. לתת מענה לצרכים מידע מגוונים בארגון.

5. נקודה מרכזית באחריותו של מנהל הידע היא לתת הערכה האפקטיבית באשר לתרומת הידע לארגון ותועלות שתורם ךארגון לרבות החזר השקעה שהשקיעה הארגון

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X