ניהול ידע בארגונים

סיכום שיעור 3

Nadiakurochkin

Nadiakurochkin

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע בארגונים

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

תכנון הוא תהליך חשיבות מסודר

תכנון כפונקציה מאפשר תפקוד של הארגון והוא מוטל ראשון העובדים עד האחרון

תיכנון מחייב תהליך חשיבה מסודרת

תנאי הכרחי בתהליך של הגדרת מטרות

4מטרות ותפקידי התכנון:

1)הבטחת ביצוע משימות הארגון

2) יעיל מערכת ארגונית

3) ניצול שוטף ויעיל של ציוד,אנשים

4)איתור קשיים ואילוצים שעלולים להופיע בעת ביצוע תוכנית

חסרונות:

תגובה איטית לסביבה דינמית

נטיה להיצמד לתוכנית

פגיעה ביצירתיות של ביצוע

פגיעה בהנעה של עובד

סוגי התוכנית:

תוכנית אב

תוכנית משנה

תוכנית מגירה

שלבי תכנון:

בניית תוכנית ודרכי פעולה

אישור תוכנית דרך ממונה יש חשיבה עוצמתית של תכנון ופיקוח על היצור

מבינה צרכים

מתרגמת צרכים לשפת המפעל

קובעת מועד הספקה

מאשרת זמנוםומתחייבים אליהם

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X