מאגרי מיפוי ומידע

סיכום שיעור 20

נוי פרץ

נוי פרץ

פרטי הסיכום

קורס: מאגרי מיפוי ומידע

מספר השיעור: 20

סיכום השיעור

 

סיכום מפגש מס’ 20

נושא המפגש: מיתולוגיות המיפוי הצגה ויזואלית של נתונים (כמותי ואיכותי) משתנים תלויים ובלתי תלויים.

מתולוגיה: אגדה שאנשים מאמינים בה מבלי לבחון אותה לעומת.

יש מיתוסים בחיים וגם בטכנולוגיה.

למשל חברת תקשורת פיסבוק תשתמש בכל מידע עלינו בלי האישור שלנו.

ויזואליזציה ( חזות) של הנתונים נותנת משמעות יותר רחבה וקלה להבנה, כמו תמונה או לוגו של חברה.

משתנים: כמותיים (מספרים) ואיכותיים (תמונה)

משתנה יכול להיות תלוי או בלתי תלוי, המשתנה הבלתי תלוי משפיע על התלוי.

דברים אלה עוזרים לנו לחיפוש מידע יותר רחב ומדויק במאגרי המידע.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X