ניהול ידע בארגונים

סיכום שיעור 4

Tzlil

Tzlil

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע בארגונים

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

מנהל הידע בארגונים:

תחומי התפקיד, מיצוב והבנייה של התפקיד. ניהול הידע הוא עולם חדש בתוך תחום הניהול הצומח ומתפתח בארץ ובעולם ומחייב למידה והתמקצעות.

נושאים בתחום זה בין היתר:

1.ניהול למידה וידע

2. תהליך ניהול הידע בארגון

3. ניהול ידע באמצעות המחשה האישי

4. כללים ומנגנונים לניהול ידע

5. מודיעין עסקי – אסטרטגיית חיפוש מידע,מקורות המידע וארגונו.

6. תהליכי הטמעה

ידע בארגון:

הוא בתחומים רבים של אפיקי עבודה ומקצועות בתחומים הבאים- כלכלי, צבאי, רפואי, מסחרי, קולינרי.

מקומו ותפקידו של מנהל הידע בארגון:

1. להביא לתודעת הנהלת הארגון ולרתום אותם להוביל מידיניות כלל ארגונית בתחום ניהול הידע ולא פחות חשוב מכך הקצאת משאבים.

2. נדרשת שליטה גדולה של מנהל הידע בתחומי תוכן רבים כמו למשל: ארגון ושיטות, מערכות מידע ועוד.

3. ניהול השינוי הארגוני והנעת העובדים לאמץ את התרבות והתהליכים של ניהול הידע.

4. לתת מענה לצורכי מידע מקוונים בארגון.

5. באחריות מנהל הידע היא לתת הערכה אפקטיבית כאשר לתרומת ניהול הידע לארגון ועל תועלת שתורם לארגון, לרבות החזר ההשקעה שהשקיע הארגון.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X