ניהול ידע בארגונים

סיכום שיעור 4

Tzvia Elaev

Tzvia Elaev

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע בארגונים

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

מנהל הידע בארגון:

ניהול ידע הוא עולם חדש, בתוך תחום הניהול הצומח והמתפתח בארץ ובעולם ומחייב למידה והתמקצעות.

נושאים בתחום זה:

1. ניהול, למידה וידע.

2. תהליך ניהול הידע בארגון.

3. ניהול הידע באמצעות המחשב האישי.

4. כללים ומנגנונים.

5. מודיעין עסקי- אסטרטגיית חיפוש מידע, מקורות המידע וארגונו.

6. תהליכי הטמעה.

ידע בארגון- הוא בתחומים רבים של אפיקי עבודה ומקצועות בתחומים הבאים: כלכלי, צבאי, רפואי, מסחרי ץ, קולינרי ועד

מקומו ותפקידו שח מנהל ידי בארגון:

1.להביא לתודעת הנהלת הארגון ולרתום אותם להוביל מיניות כלל ארגונית בתחום הידע ולא פחות חשוב מכך הקצאת משאבים.

2. נדרשת שליטה מלאה של מנהל הידע בתחומים תוכן רבים כמו למשלארגון ושיטות, מערכת מידע ועוד.

3. ניהול שינוי ארגוני והנעת עובדים לאמץ את התרבות  והתהליכים של ניהול הידע.

4. לתת מענה לצרכים מידע מגוונים בארגון.

5. באחריותו של מנהל הידע, לתת הערכה אפקטיבית באשר לתרומת הידע לארגון והתועלת שתורם הארגון, לרבות החזר ההשקעה שהשקיע הארגון.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X