ניהול ידע בארגונים

סיכום שיעור 4

Nadiakurochkin

Nadiakurochkin

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע בארגונים

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

מנהל הידע בארגון תחומי התפקיד, מיצוב והבנייה של התפקיד.ניהול ידע הוא עולם חדש, בתוך תחום הניהול הצומח ומתפתח בארץ ובעולם ומחייב למידה והתמקצעות.

נושאים בתחום זה:

1. ניהול, למידה וידע.
2. תהליך ניהול הידע בארגון.
3. ניהול ידע באמצעות המחשב האישי.
4. כללים ומנגנונים.
5. מודיעין עסקי אסטרטגיית חיפוש מידע, מקורות המידע וארגונו.
6. תהליכי הטמעה.ידע בארגון – הוא בתחומים רבים של אפיקי עבדה ומקצועות בתחומים הבאים: כלכלי, צבאי, רפואי, מסחרי קולינרי ועוד.

מקומו ותפקידו של מנהל הידע בארגון:

1. להביא לתודעת הנהלת הארגון ולרתום אותם להוביל מדיניות כלל ארגונית בתחום ניהול הידע ולא פחות חשוב מכך הקצאת משאבים.
2. נדרשת שלטה גדולה של מנהל הידע בתחומי תוכן רבים כמו למשל ארגון ושיטות, מערכות מידע ועוד.
3. ניהול השיני הארגוני והנעת עובדים לאמץ את התרבות והתהליכים של ניהול הידע.
4. לתת מענה לצרכי מידע מגוונים בארגון.
5. באחריותו של מנהל הידע, לתת הערכה אפקטיבית באשר לתרומת ניהול הידע לארגון והתועלת שתורם לארגון, לרבות החזר ההשקעה שהשקיע הארגון.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X