ניהול ידע בארגונים

סיכום שיעור 13

avnerdavidov

avnerdavidov

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע בארגונים

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

ניהול ידע בארגונים

שעור מס׳ 13

אבנר דוידוב

ת.ז 306638347

יזמות:

יזמות היא תהליך חברתי שנועד לייצר יש מאין ושבו נוצר קשר בין שלושה גורמים:

1 בעל צורך.  2 בעל רעיון.  3 בעל האמצעים.

סוגי יזמות:

יזמות כלכלית , יזמות חברתית , יזמות עיסקית.

עיקרון היזמות :

עיקרון האפשרויות שום דבר אינו בלתי אפשרי.

עיקרון הגישה החיובית ראיית הזדמנות לעומת אפשרות.

עיקרון האופטימיות לראות את חצי הכוס המלאה.

חשוב בגדול כדי שאם תצליח,תצליח בגדול.

תחומי ניהול הידע:

ניהול הידע מתמקד בבעיות בשני תחומים עיקריים בשל אופי הידע הנדרש בכל תחום.

1 תחום ניהול הידע ברמה הניהולית.

2 תחום ניהול הידע ברמה אנרגתיתית

בעיות בתחום ניהול והשלכות לידע:

בקרה למנהלים אין בקרה אחר השתלשלות משימות ותהליכים.

אובדן תכנים ומעקב בכול פרוייקט בשל עומס וריבוי המשימות חל אובדן רב של תכנים אשר לא נעשה בהם שימוש.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X