ניהול ידע בארגונים

סיכום שיעור 14

sason100

sason100

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע בארגונים

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

המשך

דרג ניהולי הוא הצורך מערכת המסכמת את סך שעות העבודה של עובד בחודש, תקציביים שנתיים. גם כאן יש קלט ,סיכומי תנועות(, עיבוד )ניתוח, חישוב ( ופלט )דוחות מפורטים, סיכומים, מדדים.

להלן מספר סוגי מערכות מידע לדרג ניהולי:

מערכת שמספקת מידע ניהולי אינה מייצרת נתונים – ונשענת על נתונים שיוצרו ע”י TPS

שימושיה:

סיכומים סטטיסטיים

דוחות חריגים וזיהוי מוקדם של בעיות

דוחות תקופתיים ודוחות אד-הוק

ניתוח השוואתי

השלכות לעתיד (תחזיות)

תמיכה בתהליך קבלת החלטות שגרתיות

מערכות תומכות החלטה :

תמיכה בקבלת החלטות בלתי מובנות ע”י

אחזור פרטי מידע בודדים

מנגנונים לניתוח נתונים

ניתוחי רגישות והערכת החלטות

הצעת פתרונות

דרג אסטרטגי הוא הדרג הבחיר

בדרג זה חל שימוש במערכות מידע מסוג ESS/EIS.

מערכות מסוג זה מתבססות על מערכות MIS נתונים פנימיים( ועל נתונים חיצוניים )מצב המשק, פוליטיקה, מתחרים, ספקים, כלכלה, מגמות וכו’. מערכות אלה משמשות את ההנהלה הבכירה ומאפשרות לו לנתח את הנתונים בצורה נוחה ובכך לקבל החלטות עתידיות.

דרג מומחה ידע בדרג זה חל שימוש במערכות מידע מסוג KWS.

דרג זה הוא הדרג שנוסף למודל אנתוני. מערכות מסוג זה בדרך כלל ממוקמות מעל לדרג התפעולי, אולם המיקום לא חייב להיות שם בהכרח.

דוגמא: עורך דין נעזר בהן על מנת למצוא פסקי דין רלוונטיים עבור התיק בו מטפל כעת

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X