ניהול ידע בארגונים

סיכום שיעור 18

kassatal1211

kassatal1211

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע בארגונים

מספר השיעור: 18

סיכום השיעור

פיתוח ותהליכי קדמה טכנולוגית
קידמה הוא סוג של רעיון, או אמונה לפיה קיים תהליך שבו החיים של כלל החברה משתפרים לאט לאט .
במיוחד, הרעיון של הקידמה במאות השנים האחרונות הוא התאוריה כי
שכלולים טכנולוגיים ושיפור החברה יכול לגרום לשיפור ברווחה חברתית ובמצבם של בני אדם
על הקדמה השקפה אודות קיומה של הקדמה, הכרחיותה, אופייה וחשיבותה
, כמו כתיבת האנציקלופדיה הראשונה רעיון הקדמה נכלל יחד עם קבוצת ערכים מערביים -כמו כבוד לזכויות אזרח, זכויות קניין, חופש הפרט , הפרדת הדת מהמדינה, דמוקרטיה נציגותית ושלטון החוק
קשר לטכנולוגיה הטכנולוגיה היא תחום רחב המאגד בתוכו את עולם החשיבה והעשייה ואת עולם הידע הטכנולוגי
ומחברת את ההיסטוריה האינטלקטואלית של האדם עם ההיסטוריה של התפתחותו האנושית.
טכנולוגיה והאדם רק מי שיסתגל לשינויי התזזית התכופים והמהירים, ויהיה מוכן להסבה המקצועית הנדרשת – ישרוד.
לא תהיה עבודה אחרת, והדבר הכי חשוב כיום זה להכין עובדים לעולם המחר.
חברה שלא תיהפך מהר לחברת היי-טק, תחדל להתקיים וכול אדם שלא יוכשר בחינוך נכון לקראת עתיד ההיי-טק לא יוכל

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X