ניהול ידע בארגונים

סיכום שיעור 18

shay vaknin

shay vaknin

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע בארגונים

מספר השיעור: 18

סיכום השיעור

משולש הפיתוח – טכנולוגיה – הנדסה – עיצוב

מורכב מצע הפיתוח, הנדסה ועיצוב תעשייתי.

ישנם תפיסות שונות – עיצוב מתקדם שאינו מתאים לעלויות, חלקים סטנדרטיים מול חלקים לא סטנדרטיים, גודל ומיקום המנגנון האלקטרוני מול פונקציונליות המוצר.

תהליך העבודה – אפיון ובחירת ספקים, מסמך תכולת עבודה, פיתוח קונספט, תכנון מפורט, בניית אב טיפוס, שלב ייצור.

טעיות בפיתוח המוצר

פיתוח תהליכי קדמה טכנולוגית – סוג של רעיון או אמונה לפיה קיים תהליך שבו החיים של כלל החברה משתפרים.

פיתוח טכנולוגי בראי הדורות

כלים מתודולוגיים וטכנולוגיים ללמידה ארגונית – 80% מהלמידה בארגון נעשים כיום בכלים מסורתיים אך זה צפוי להשתנות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X