ניהול ידע בארגונים

סיכום שיעור 8

Ira.h

Ira.h

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע בארגונים

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

חזרה למבחן
נושא ניהול ידע בארגונים על פניו הוא נשמע כנושא אמורפי, משהו לא מוחשי.
ניהול ידע הוא בעצם כלי ליישום יעדים ומטרות של הארגון להשתמש בארגז הכלים של הידע שנלמד בנושא זה.
כדי לבחון את התקדמותו והתפתחותו של שינוי ארגוני לאורך זמן ניתן להתבונן על התהליכים המתרחשים בשלושה רבדים.
1. תשתית רעיונית
2. תשתית ניהולית
3. תשתית ארגונית
תשתית רעיונית – אוסף של מדדים למערך הפיגומים או המנופים שתומך בתהליך השינוי בכללותו.
תשתית ניהולית – יצירת מוטיבציה בקרב עובדי הארגון ובקרב השותפים הרלוונטיים לתהליך, תחושות יכולת ותחושת האפשרות הנדרשות לצורך ביצוע הפעולה.
תשתית ארגונית – מדדי תוצאה בה מתמקד הארגון, עד כמה התכנית השיגה את יעדיה לטווח ארוך, הקצאת כלים ומשאבים, הכשרת כ״א בעל נכונות ואמונה וחשיבות השינוי לאורך זמן.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X